Výroční zprávy Demdaal z.s.

Zde si můžete prohlédnout výroční zprávy za jednotlivé roky:


Občanské sdružení DEMDAAL o.s. vzniklo počátkem roku 2010 a stojí za ním stejní lidé, kteří doposud organizovali letní tábory Římskokatolické farnosti Netolice. Navazuje na dlouholetou táborovou tradici v níž chce i nadále pokračovat a nově se chce orientovat na další akce pro děti a mládež a pořádat je během roku.

Spolupracujeme s Římskokatolickými farnostmi Netolice, Prachatice a Strunkovice nad Blanicí a usilujeme o to, aby veškerá naše činnost byla provázena a nesena modlitbou.
Většina z nás prošla táborovým společenstvím postupně jako děti, rádcové, vedoucí, kuchaři, technici......Neseme si v sobě nezapomenutelné okamžiky radosti, nadšení, dobrodružství, přátelství......Nechceme si je nechávat jen pro sebe, ale chceme je rozdávat dál.
Zveme ke spolupráci všechny přátele, budeme vděčni za jakoukoli podporu a pomoc. Chceme společně drobnými, nepatrnými střípky skládat mozaiku velikého Božího díla.

Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali.


V prosinci 2015 proběhla transformace občanského sdružení DEMDAAL o. s. na zapsaný spolek DEMDAAL z.s. .Z rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích byl 15.12.2015 zapsán do spolkového rejstříku spolek DEMDAAL z.s.