ŘÁD NORY

Tisk

VČASNÝ PŘÍCHOD NA NÁSTUP
Smluvený signál (hudba) trvá necelé dvě minuty, kdo po uplynutí této doby nebude v zástupu svého družstva, dřepuje. Totéž platí při nástupech na jídlo.

ÚČAST NA PROGRAMU
S výjimkou zdravotních omezení se každý účastní připraveného programu včetně rozcvičky.
Po večerní slavnosti se dodržuje noční klid.

ZÁKLADY SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Kdo poruší základní zásady slušného chování, dřepuje. Trest může udělit každý vedoucí,
rádce a starší. Společně s trestaným dřepuje i ten, kdo trest udělil.

AUTORITA VEDOUCÍCH A STARŠÍCH
Respektujte autoritu družinových vedoucích, rádců a všech starších na táboře. Dbají o vaše pohodlí a bezpečnost, sdělujte jim veškeré své stížnosti a připomínky.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Všichni jsou povinni udržovat pořádek v tábořišti a jeho okolí. Úklid ve stanech a chatkách bude bodován. Odpad třídíme na jednotlivé složky na určených místech.