DALEKÁ CESTA ZA DOMOVEM

Tisk

Kniha má čtyři části:

CESTA
KAMENITÝ VRCH
EFRAFA
LÍSKARAN

CESTA

Příběh začíná ve velké králičí kolonii (kolonii vede hlavní králík - stařešina Treran ). Několik králíků se po dlouhém rozmýšlení rozhoduje z kolonie odejít, důvodem jsou děsivé sny a vidiny jednoho z králíků jménem Pětík a také záhadná cedule s nápisem (na tomto ideálně položeném pozemku, zahrnujícím šest akrů vynikající stavební půdy, zahajuje firma Sutch a Martin z Newbury, Berkshire, výstavbu prvotřídních moderních domů ), která se objevila u hranice kolonie. Pětík se svěří svému nejbližšímu příteli Lískačovi a oba se rozhodují přemluvit i ostatní z kolonie aby s nimi odešli. Přemluví však jen několik málo králíků a ani jejich odchod z kolonie se neobejde bez komplikací. Při odchodu jsou napadeni králíky z Ously - králičí policie.
Odchází králíci: Pětík, Lískáč, Hlavoun, Důlek, Pampeliška, Rezekvítek, Šťovík, Ostružiník, Žalud, Řešetlák a Stříbrák.
Králíci se brzy dostávají do naprosto neznámého prostředí, které je děsí, mají na každém kroku strach z lišek, lasiček, divokých koček a dravých ptáků, všechny šelmy označují jedním názvem - elil. Při své cestě narážejí na řeku, která se jim zdá být nepřekonatelnou překážkou, všichni jsou už na dně svých sil a Pampeliška má poraněné rameno z boje s králíky z Ously. Nakonec ale Ostružiník přichází s geniálním nápadem použít kus plochého dřeva jako vor.
Po cestě se zastavují na fazolovém poli, kde je zuřivě napadne hejno vran, které statečně odhání Hlavoun a Stříbrák. Při souboji se také zraní další králík - Důlek si propíchne tlapku dlouhým trnem. Dostávají se do krajiny širých luk a rozhodují se, že bude lepší, když většina králíků zůstane v bezpečném úkrytu na okraji louky a Hlavoun se Stříbrákem a Řešetlákem vyrazí na průzkum. Na své cestě zjišťují, že je sleduje cizí králík, oznamují to ostatním a rozhodují se s ním promluvit. Zjistili, že králík se jmenuje Blatouch. Svěřují se Blatouchovi se svými problémy, že opustili kolonii a že hledají nové místo, kde by našli nový domov. Blatouch je přátelský a pozve je do jejich kolonie. Králíci váhají, ale nakonec se rozhodují Blatouchovu kolonii navštívit.
Nápadnější kolonii něž tu Blatouchovu si jde jen těžko představit a naši králíci z toho měli divný pocit. Králíci v kolonii byli nezvykle velicí a vypadali, že jsou opravdu dobře živení. Vycházeli na povrch bez obav z elil i z lidí. Naši králíci v kolonii strávili nějaký čas, ale nakonec ji také opouštějí. Odhalují totiž podezřele dobrý stav zdejších králíků. Ke králičí kolonii pravidelně nosí krmení lidé z nedaleké farmy, ale vybírají si za to od kolonie daň - čas od času se z kolonie ztratí pár králíků. Místní králíci o tom vědí a tuto cenu platí za pohodlný život. Vše se odhaluje, když v jednom z nastražených ok uvízne Hlavoun, který přichází málem o život, nebýt Ostružiníka, kterého napadá jediné možné řešení - vyhrabat kolík ke kterému je oko přivázáno. Vyráží tady znovu na cestu a s nimi i jeden králík z této kolonie - Jahodník.

KAMENITÝ VRCH

Jsou už z věčného putování unaveni a tak se zastavují v opuštěném seníku, kde je napadají potkani. Všichni jsou poškrábaní a pokousaní ale musejí vyrazit na další cestu. Jsou už na konci svých sil, když docházejí na úpatí kamenitého kopce. Ten se stává jejich novým domovem. Tady začínají hloubit nové nory a zakládají tu kolonii - Plástev. Hlavním králíkem Plástve se stává Lískáč.
Práci na nové kolonii jim jednoho večera přerušili divné, strach nahánějící skřípavé zvuky a nářky. Lískáč a Pampeliška sebrali všechnu odvahu a vyrazili do temnoty noci. Koho našli? Objevili dva na smrt unavené králíky z jejich staré kolonie. Odvedli je do svých nor a vyslechli si děsivé vyprávění o tom, jak to s jejich kolonii dopadlo. Ke kolonii se sjela obrovská smrdutá hrududu (auta) a začala rozrývat zem, přišlo mnoho lidí a ty strkali do děr a do nor dlouhé ostružinovité věci (hadice), ze kterých se do nor začal valit jedovatý kouř, králíci ve zmatku utíkali z nor ven, tam ale stáli lidi s puškami. Z celé kolonie přežilo jen pár králíků a ti se vydali po stopách Lískáče a ostatních. Po cestě však tři z nich zemřeli na otravu plynem na úpatí kopce a do Plástve se dostali naprosto vyčerpaní, jen dva králíci - Cesmína a Zvonek. Od příchodu Cesmíny a Zvonka se  kolonie začala dál rozšiřovat, hloubili se další nory a chodby.
Jednoho rána, při obhlídce okolí, narazil Hlavoun na zvláštního tvora, kterého ještě nikdy před tím neviděl. Byl to veliký bílý pták schoulený v mírné prohlubni v lese. Hlavoun došel pro ostatní a zjistilo se, že pták je poraněný. Snažili se k němu promluvit obecnou zvířecí řečí, ale rozuměl jim jen velice málo. Nakonec zjistili, že jeho jméno je Kehár a žije daleko u nekončící vody (byl to racek). Králíci se o něho začínají starat (nosili mu potravu - hlavně červy a brouky). S Leháren se spřátelí a poprosí ho o pomoc. Naši králíci si totiž uvědomují, že jejich kolonie je tvořená samými samci a bez ramlic je tedy jejich kolonie odsouzena k zániku. Požádají tady Kehára, aby se proletěl po okolí a zjistil, jestli v okolí není nějaká vhodná kolonie, kam by mohli dojít a požádat tam o ramlice.
Kehár vyráží na oblet. Zjišťuje, že kus cesty od kolonie je malá farma, kde jsou králíci zavření ve zvláštních bednách a asi tři dny cesty odtud je jedna obrovská králičí kolonie. Králíci neváhají a vyrážejí do vzdálené kolonie, jde Cesmína, Stříbrák, Řešetlák a Jahodník. Lískáče nechávají v Plástvi, ale ten nelení a společně s Důlkem vyrážejí podívat se na králíky v nedaleké farmě. Zjišťují, že tam jsou čtyři králíci - dva samci a dvě ramlice. Lískáč si s králíky promluví a odchází se slibem, že se vrátí se svými přáteli a z vězení je osvobodí. Tak se taky stalo. Pětík však před záchranou misí Lískáče varuje a svěřuje se mu se svým zlým tušením, že je Lískačův život v nebezpečí. I přes Pětíkovi obavy Lískáč a ostatní vyrážejí na farmu. Králíky z králíkárny se jim podaří osvobodit, ale při přechodu přes dvůr probouzí psa uvázaného u boudy a ten svým štěkáním přivolá obyvatele farmy. Nastává zmatek a útěk ze dvora. Králíci jsou pronásledováni. Lískáč se odděluje od skupinky králíků, aby odvedl pozornost, a mizí jim z dohledu. Je ale při útěku postřelen. Ostatní utíkají do bezpečí a v šoku ze ztráty Lískáče se vracejí do Plástve za Pětíkem, který se výpravy neúčastnil. Lískáč je postřelen a z posledních sil se ukryje do staré odpadní roury. Pětík se nedokáže se ztrátou přítele vyrovnat a vyráží ho hledat, ve snu se mu zdá o Lískačovo strouze. Bere si sebou Ostružiníka, který zná cestu na farmu.
Během té doby se z výpravy vrátil i Cesmína s ostatními a i oni nesou špatné zprávy. Kolonie jménem Efrafa, kterou navštívili je nepřátelská a králíci v ní žijí pod neustálým terorem a dozorem tamní Ously. Vrátili se s nepořízenou, bez ramlic a zranění. Jediné, co mají, jsou tři domácí králíci - dvě ramlice a samec, druhého samce museli při útěku nechat na farmě. Třem novým obyvatelům Plástve se jejich nový domov pranic nezamlouvá.
Pětík s Ostružiníkovou pomocí nachází starou zarostlou strouhu s odvodňovací rourou a zaschlou krev na jejím okraji, přesně jako ve snu. V rouře na pokraji smrti leží Lískáč. Podaří se jim ho vyprostit a ošetřit mu rány. Ostružiník peláší s tou úžasnou zprávou do Plástve. Po návratu do kolonie se Lískáč dovídá o neúspěchu výpravy do sousední kolonie a přichází s plánem se do Efraty vydat podruhé. Všem to nahání hrůzu a strach ale nemají na výběr. A tak se ocitají znovu na cestě.

EFRAFA

Cesta je strastiplná. Střetnou se s liškou, které uniknou jen díky Pětíkově pozornosti a Hlavounově odvaze. Hlavoun lišku,  kteráže ucítila jejich pach, odláká s nasazením vlastního života mimo ostatní.
V blízkosti efrafské kolonie jsou už na pokraji svých sil a neustále se musejí mít na pozoru před hlídkami. Racek Kehár je už několikrát před hlídkou varoval. Nedaleko Efrafy teče řeka. Po domluvě s Keháren se rozhodují přejít řeku a tam se na bezpečném místě utábořit. Přicházejí k řece a jsou fascinováni její velikostí a sílou jejího proudu. Kehár je dovede až k mostu, nic podobného nikdy neviděli. Za řekou si nacházejí úkryt v rákosí a opouští je Hlavoun, který podle plánu odchází do Efrafy.
Hlavoun je před kolonií zatknut zvědy a je předveden před hlavního králíka - generála Čistce. Hlavounovi se podaří Čistce přesvědčit, aby ho nechal v kolonii. Dokonce se Hlavoun stává členem jejich Ously a je přidělen jako strážce jedné skupiny králíků. Jeho úkolem je králíky hlídat pří pastvě, zastavit každého králíka, který by se pokusil o útěk, potlačovat šarvátky a trestat všechny, kteří se proviní proti vnitřnímu řádu kolonie. Na provedení svého plánu nemá příliš času, je sám a má strach. Rozhoduje se najít si spojence. Tím se stane jedna z ramlic - Hasentla.  Hlavoun zjistil, že ona a ještě několik dalších ramlic se pokusily jednat s Čistcem o opuštění kolonie ale neúspěšně. Hlavoun při ranním pasení dává zprávu Kehárovi, že se o útěk pokusí při večerním sil-flei (pastvě). Hasentla přemluvila asi deset dalších ramlic k útěku. Večer se schyluje k bouři.
Podle plánu ramlice v čele s Hlavounem vyrazí přes palouk k živému plotu, kde na ně už budou čekat ostatní a mezitím bude Kehár odrážet všechny králíky, kteří by se vydali za nimi.
Těsně před večerním sil-flem propuká silná bouře a liják. Hrozí, že se sil-flei pro Hlavounovu skupinu zruší a tak neváhá a s ramlicemi vyráží do deště. Slyší poplašné dupání stráží, jsou oslněni blesky, peláší přes palouk, … Během pár minut za nimi z kolonie vybíhají strážní v čele s generálem Čistcem. Hlavoun zoufale vyhlíží pomoc, ale ta nepřichází a ani v živém plotu na ně pomoc nečeká. Jsou dostiženi pronásledovateli a Hlavoun je odhodlán postavit se Čistci na život a na smrt. V poslední chvilce přichází pomoc ze vzduchu, Kehár útočí na stráže a z živého plotu přibíhají i ostatní přátelé. Okamžitě vyráží po úzké pěšině k řece, kde už čeká Lískáč a jejich tajná zbraň - loď.
Útočníci ale nejsou hlupáci a hlavně díky generálovi se po začátečním zmatku rychle ukrývají v křoví, kde na ně Kehár nemůže útočit a začínají znovu s pronásledováním. Generál dobíhá k řece pozdě, všichni jsou už v lodi a Lískáč přehlodává provaz. Než stačí cokoli udělat, loďka se odpoutává od břehu a je unášená proudem.

LÍSKARAN

Loďku proud zanese až k nízkému mostku, kde se zastaví o středový pilíř. K břehům je to daleko a tak nezbývá králíků nic jiného než skočit do vody a most podplavat. Na druhé straně je mírný, písčitý břeh - to vědí od Kehára, který je doprovází až sem. Tady se s našimi přáteli ale loučí a odlétá. Všichni se bezpečně vrací do Plástve - až na dvě ramlice, které po cestě uloví Liška. Začíná jim bezstarostný život.
První z ramlic má mladé.
Ale ještě není všem problémům konec. Na podvečerní procházce potkává Lískáč svého přítele hraboše. Hraboš viděl v okolí Plástve velkou skupinu cizích králíků. Lískáč hned posílá Stříbráka na průzkum a ten se vrací se špatnými zprávami. Generál Čistec se nevzdal, vypátral jejich kolonii a přivedl své králíky až k nim. V Plástvi okamžitě začínají přípravy na útok. Zahrabávají vchodové nory a chodby plní hlínou. Generálovi podmínky jsou nepřijatelné - Hlavounův život, všechny odvedené ramlice a kontrolu nad Pláství, jinak všichni samci zemřou.
Lískáč s Ostružiníkem a Důlkem opouští kolonii, nikdo však neví, co mají v plánu. Hlavoun odvádí ostatní králíky do prostorné nory a vchod do ní uzavírá hlínou a kořeny, sám zůstává před barikádou. Vyhloubí si v podlaze chodby mělkou noru, a co jde se zaháže hlínou. Mezitím Lískáč běží o život na farmu. Je před rozbřeskem a farma ještě spí. Plán je takový: Lískáč přehlodá provaz u psí boudy, v tu chvíli vyrazí ze svého úkrytu u vrat Ostružník a pes vyrazí za ním. Ostružník poběží až k seníku, kde se ukryje a vystřídá ho Důlek, který psa dovede až do Plástve, kde pes rozežene vetřelce.
Během akce na farmě se začíná generál se svými králíky prohrabávat do nor. Je to vysilující práce ale nakonec se jim podaří proniknout do neveliké nory, ze které ústí jedna chodba. Pod zem se jako první spouští sám Čistec. Prozkoumává noru a také chodbu, je úzká a na jejím konci je čerstvě navršená hlína, jasně za ní cítí vetší počet králíků. Než se ale stačí vrátit ke svým králíkům s rozkazem odhrabat barikádu, vyráží za svého úkrytu Hlavoun a napadá Čistce. Jde o život ale Hlavoun má výhodu překvapení. Čistec se dává na útěk z nory a ve chvíli, kdy se škrábe na povrch, vbíhá mezi jeho králíky velký černý pes. Tím je kolonie zachráněna!