Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Tábory (archiv) (2002) Pán prstenů
(2002) Pán prstenů


Scénka na úvod tábora

Email Tisk PDF

Všechny děti (trpaslíci) jsou pozváni na velkou oslavu Bilbových 111.narozenin. Jídla i pití je vůkol dostatek, všichni se dobře baví. Stařičký Bilbo společně s trpaslíky vzpomíná na putování za drakem Šmakem, mluví též o Prstenu. Nakonec, po velkých drahotách Bilbo předává Gandalfovi do úschovy Prsten s doklady a závětí a oznamuje novinu, že odchází do Roklinky psát knihu a hlavně odpočívat. Rozloučí se a odejde. Přichází Frodo, který téhož dne slaví své 33.narozeniny - den plnoletosti. Gandalf mu předává obálku s doklady a Prstenem.

Frodo:       Prsten? On mi ho nechal? Nechápu proč? Konečně, může se hodit.

Gandalf:    Může a nemusí. Dej si na ten prsten pozor Frodo, je nebezpečný!

Frodo:       Jak?

Gandalf:    Všelijak, je mnohem mocnější, než jsem se zprvu odvážil myslit, tak mocný, že by nakonec naprosto ovládl kteréhokoli smrtelníka, v jehož vlastnictví by se ocitl. Zmocnil by se ho.
Kdysi dávno bylo v Eregionu vyrobeno mnoho elfích prstenů, kouzelných prstenů, jak jim říkáš a byly samozřejmě různých druhů; některé mocnější, jiné méně. Menší prsteny byly jen pokusy, než bylo umění zcela zvládnuto a pro elfí kováře představovaly jen hračky. Pro smrtelníky byly však podle mého nebezpečné až dost. Ale Velké prsteny, Prsteny moci, ty byly velmi nebezpečné.
Víš, Frodo, smrtelník, který chová jeden z Velkých prstenů neumírá, ale neroste ani nezískává víc života, prostě přežívá, až ho nakonec tíží každá minuta. A pokud prsten často používá, aby se učinil neviditelným, bledne. Nakonec se stane trvale neviditelným a pohybuje se v soumraku pod dohledem Temné moci, která prsteny vládne. Ano, dříve nebo později - později, pokud byl ze začátku silný nebo měl dobré srdce, ale ani síla ani dobré úmysly nevydrží - dříve nebo později ho Temná moc pohltí.

Frodo:       To je děsivé. Jak dlouho to víte? A kolik věděl Bilbo?

Gandalf:    Bilbo nevěděl víc, než ti řekl, tím jsem si jistý. Považoval prsten za velmi krásný a v případě potřeby velmi užitečný a pokud bylo něco v nepořádku, byl to on sám. Říkal, že mu prsten leze na mozek a dělal si kvůli němu pořád starosti, ale netušil, že je to dílo samotného prstenu. Postřehl ovšem, že prsten vyžaduje péči: nevypadal vždycky stejně velký nebo těžký; scvrkával se a rostl prapodivným způsobem a dovedl nečekaně sklouznout z prstu, kde předtím seděl pevně.
Ale svou dlouhověkost Bilbo nikdy s prstenem nespojoval. Připisoval v tom všechnu zásluhu sobě. A byl na to náramě pyšný. Ale začínal být neklidný a úzkostlivý. Řídký a protažený, říkal. To bylo znamení, že prsten nad ním získává nadvládu.

Frodo:       Jak dlouho to všechno víte?

Gandalf:    Vím? Věděl jsem spoustu věcí, které znají jen Moudří, Frodo. Ale jestli máš na mysli "věděl o tomhle prstenu", tak to vlastně ještě pořád nevím, dalo by se říci. Musím ještě udělat poslední zkoušku. Ale už nepochybuji o své domněnce.

Frodo:       Jsem tedy a nejen já, ve velkém nebezpečí?

Gandalf:    Abych ti pravdu řekl, věřím že dosud - dosud, pozor! - si Zlá moc ani nevšimla, že nějací hobiti existují. Za to byste měli být vděční. Ale vaše bezpečí už pominlo. Dej mi ten prsten na chviličku.

Frodo podává Gandalfovi prsten.

Gandalf:    Vidíš na něm nějaké znaky?

Frodo:       Ne. Žádné tam nejsou. Je úplně hladký a nikdy se poškrábe ani nejeví známky nošení.

Gandalf:    Tak se dívej!

K Frodově úžasu a úleku Gandalf náhle mrští prsten doprostřed žhnoucího ohně. Frodo vykřikne. Gandalf hledí do ohně, pak se skloní, vytáhne prsten z krbu kleštěmi a ihned jej uchopí do ruky. Frodo sykne.

Gandalf:    Je úplně studený. Vezmi jej!

Frodo prsten přijme ucukávající dlaní, jako by byl silnější a těžší než kdy jindy.

Gandalf:    Podívej se na něj zblízka.

Frodo:       Nedokážu přečíst to ohnivé písmo.

Gandalf:    Ne, ale já ano. Písmo je elfí, starodávného druhu, ale jazyk patří zemi Mordor, a tím zde mluvit nebudu. Tohle však říká v Obecné řeči, víceméně doslova:

"Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže,
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže."

To jsou jen dva řádky z veršů dávno známých v elfích naukách:

"Tři prsteny pro krále elfů pod nebem,
Sedm vládcům trpaslíků v síních z kamene,
Devět mužům, každý je k smrti odsouzen,
Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.
Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže,
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem."

Gandalf se odmlčí a pak řekne pomalu hlubokým hlasem:

Toto je Vládnoucí prsten, ten Jeden, který vládne všem. To je ten Jeden prsten, který ztratil před mnohými věky a s ním velkou část moci. Velice po něm touží - ale nesmí ho dostat.

Frodo:       A co s tím prstenem mám proboha dělat?

Gandalf:    Není jiná možnost, než odnést Prsten zpět do Mordoru a hodit jej do útrob hory Osudu. Nedokážeš si však Frodo představit, jak nebezpečná to bude cesta.

Frodo:       Nepůjdu přeci sám, hle zde jsou mí přátelé, kteří mně budou na mé cestě doprováze.

Frodo postupně představí celé Společenstvo prstenu a všechny elfy a vyzve děti, aby se připojili k celé výpravě.

 

 

Program tábora

Email Tisk PDF

Cíl tábora

Motiv tábora je volně inspirován trilogií Pána prstenů (Společenstvo prstenu, Dvě věže, Návrat krále) z pera mistra J.R.R. Tolkiena. Společenstvo prstenu putuje k hoře Osudu, kam Frodo vhazuje Prsten a tak definitivně poráží zlo v zemi.

Příběh se vyznačuje velkým obsahem a dramatičností, nelze postihnout všechny myšlenky, dějové linie a postavy, které v knize vystupují. Pro účely tábora je proto příběh zjednodušen na ideový rámec, kostru, do které jsou vsazovány jednotlivé hry.

Cílem je působit na fantazii svěřených dětí, přenést je za pomoci postav a her do jíného světa, kde svádí dlouhou bitvu Dobro se Zlem. Dobro musí nakonec vyhrát: nejen při situovaných hrách ale hlavně v dětských srdcích.

 

Děti

 • Představují trpaslíky, kteří doprovázejí společenstvo prstenu na cestě za zničením prstenu.
 • Mají na sobě různobarevné pláštíky, opasek, hůl v ruce a malý prsten z moduritu na prstě.
 • Rozděleny do čtyř skupin, barva knoflíku určuje jejich příslušnost k určitému rodu (skupině).
 • Jsou vedeni dvěma rádci, kteří o ně s láskou pečují.

Starší děti

 • Představují postavy podle okolností děje, podílejí se čá stečně na organizaci her pro menší děti.
 • Mají na sobě různobarevné pláštíky.
 • Jsou vedeni zkušenými rádci, kteří pro ně zároveň připravují i odlišný program jejich činnosti.

Rádcové, vedení tábora

 • Starají se o děti při hrách, sami nesoutěží.
 • Představují moudré elfy, kteří doprovázejí společenstvo prstenu.
 • Mají na sobě šedé pláště.

Společenstvo prstenu

  • Má především motivační funkci, je průvodcem všech her, tváří celého tábora.
 • HOBIT FRODO PYTLÍK - Petr Šmíd - plášť, meč
  • synovec Bilba Pytlíka (putoval minulý rok s trpaslíky za drakem), nositel Jednoho Prstenu, malý neudolatelný chlapík
 • TRPASLÍK GIMLI - Jarda Petrášek- plášť, dvoubřitá sekera
  • ochránce společenstva, svérázný chlapík s jadrnou mluvou
 • KOUZELNÍK GANDALF - Láďa Reidinger - plášť, klobouk, meč, hůl
  • mozek společenstva a nesmrtelný průvodce
 • HRANIČÁŘ ARAGORN - Honza Srbený- plášť, meč
  • budoucí král Rohanu, ochránce společenstva, vznešený, nebojácný chlapík
 • ARWEN - Maruška Srbená - plášť
  • něžná stránka společenstva, manželka Aragorna, léčitelka, nebojácná a odvážná elfí princezna
 • LUČIŠTNÍK LEGOLAS - Pepa Holub - plášť, toulec, šípy, luk
  • ochárnce společenstva, neohrožený elf
 • BOROMIR - Slávek Grill - plášť
  • ochránce společenstva, poddaný Aragorna, statečný chlapík ( v naší úpravě příběhu nezradí společenstvo a nezemře)

Externisti

  • Herci, přizváni pro zvýšení dramatičkonsti, emotivního prožitku dětí, vystupují pouze v několika scénách.
 • PÁN NAZGHÚLŮ (ČERNÝ KAPITÁN) - plášť, přilba, kroužková zbroj, chrániče, meč, štít
  • kapitán prstenových přízraků, pravá ruka Sauronova (Temná sstrana, Zlo)
 • ÉOWYN - dobové šaty, meč, kroužková přilba, síť
  • elfí princezna, ta, která porazív boji společně s Aranel Černého kapitána
 • ARANEL (EMERWEN) - plášť, dobové šaty, hůl
  • elfí princezna, ta, která porazí v boji společně s Éowyn Černého kapitána
 • THEODÉN - halena, meč
  • král Středozemě, kterého zabije v boji Černý kapitán

Bodování

Putování s prstenem k Hoře Osudu je společná záležitost, vzájemné soutěžení by možná zastřelo samotnou myšlenku sounáležitosti a společného putování za zničením Zla. Bodování proto bude vždy jen v rámci jednoho dne. Ta družina, která zvítězí, získává právo nosit a chránit celý následující den samotného Pána Prstenů, který jí bude na prstenové slavnosti slavnostně předán. Je tedy nezbytné, aby se při hrách každý den rozhodlo o vítěznédružině.

 

Prstenová slavnost (podle pana Choura)

Bude probíhat každý večer, když se začíná stmívat, ne však za úplné tmy. Vítězné družině bude slavnostně předán Pán prstenů a hold ostatních, obřadním ťukáním holí. Proběhne krátké zhodnocení dne nebo divadelní představení a celé setkání ukončí Legolas výstřelem zápalného šípu.

Zaklínadlo proti temným silám (podle pana Choura)

To by se měl naučit každý na táboře a při nebezpečných herních situacích jej sborově jednohlasně přednáše.

" Zaklínám vás Síly Temné, temné moci z říše Zla. Vraťte se do věže černé, vojsko Světla hněvem plá."

 

 

Úvod

Email Tisk PDF

Prolog:

Tři prsteny byly dány elfům - nesmrtelným, nejmoudřejším a nejbližším magii ze všech ras.
Sedm prstenů - vládcům trpaslíků, skvělým horníkům, tvůrcům kamenných síní.
A devět - devět prstenů bylo darováno lidské rase, která nade vše toužila po moci.

V těchto prstenech je spoutána síla i vůle, k vládě nad každou rasou. Všichni však byli podvedeni. Byl vyroben další Prsten. V zemi Mordor, v plamenech hory Orodruiny vládce temnot Sauron tajně vykoval Jeden Prsten, aby ovládl všechny ostatní. Do tohoto Prstenu vložil všechnu svou krutost, špatnost a vůli ovládnout všechne život.

Jeden Prsten vládne všem...

 


 

Mnozí z vás minulý rok putovali jako velká družina trpaslíků společně s hobitem Bilbem Pytlíkem, kouzelníkem Gandalfem a elfy za velkým pokladem, který žárlivě střežil velký drak Šmak. Cesta to byla nebezpečná, plná nástrah a nebezpečí, ale draka jsme společnými silami nakonec udolali a poklad získali. Objevila se však nová hrozba, daleko větší než jakou představoval drak.

Uplynulo sedmdesát sedm let a Frodo, synovec Bilba Pytlíka bydlel v Hobitíně, když do Dna pytle opět zavítal Gandalf. Tentokrát bez trpaslíků a bez mapy, ale se zlověstnou novinou. Prsten, který Bilbo našel, byl mnohem víc než jen kouzelný prsten, bylto prsten s velkou mocí.

Vykoval jej před mnoha lety Sauron, Temný pán. Prsten byl vyroben k ovládání jiných prstenů, které dostali obyvatelé Středozemě, dlouho však byl Sauronovo pohledu skryt.

Nyní však Sauron ví, že se prsten našel a pátrá po něm, aby jej mohl opět používat. Je zapotřebí opět vytvořit družinu-společenstvo prstenu a společně se vydat k hoře Orodruině, která jediná může prsten pohltit a tím zničit Temného pán.

Stateční trpaslíci, Bilbo Pytlík, kouzelník Gandalf, vaši elfové a spousta dalších, které teprve poznáte, vás znovu povolávají do zbraně!

Čeká nás nová, mnohem nebezpečnější pouť...