Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Tábory (archiv) (1999) Středověk
(1999) Středověk


Úvod

Email Tisk PDF

Vítej dobrodruhu,
Pokud tě přitahuje doba statečných rytířů, krásných princezen, strašlivých draků a mocných kouzelníků máš se o prázdninách na co těšit. Čeká tě týden, kdy se společně do této doby přeneseme a vyzkoušíme si to, co lidé v té době považovali za všední život.
Pokud tě tato doba nikdy ani trochu neoslovila, nevadí, i ty si tam určitě najdeš své. To ti slibujeme !!

Popusť uzdu své fantazii a představuj si:
V jedné daleké zemi existovalo již celá staletí jedno malé království. V tom království vládl král Arles se svou krásnou dcerou Elis. Král vládl spravedlivě, nesužoval lid krutými daněmi ani nevedl zbytečné války s okolními královstvími a lidé ho měli rádi.
Lid v té zemi byl rozdělen na vládnoucí šlechtu a pracující lid. Šlechtických rodů bylo celkem pět a byli si vzájemně rovni. Neměli mezi sebou žádné spory a nijak se nepovyšovali nad ostatní lid.
Tak do této doby se společně přeneseme a TY se staneš členem jednoho ze šlechtických rodů, i  TY budeš rozhodovat o chodu království a budeš o něj pečovat.

Na co se můžeš těšit?

 • budeme sledovat život sv. Františka – jeho zajetí, jeho rytířskou kariéru i jeho obrácení.
 • budeme zachraňovat královskou princeznu Elis
 • možná se naučíme střílet z luku

a zažijeme společně spoustu, spoustu krásných zážitků .....

Hlavní myšlenka:
Vracíme zpět do doby středověké, do doby, kdy žil sv. František. Hry budou situovány tak, aby z nich doba středověká doslova „dýchala“. I okolí tábora bude této době uzpůsobeno – vlajka na stožáru, rytířský erb, nástěnka atd. .. .

Děti budou rozděleny do pěti skupinek a jednotlivé skupinky představují šlechtické rody. Těmto šlechtickým rodům vládne král ARLES. Král, dobově oblečen, může zastávat některé činnosti jako rozdávání úkolů, vyhodnocování her atd.
Družinoví rádcové jsou součástí šlechtického rodu a při hrách hrají společně s dětmi.

Jednotlivé činnosti (soutěže) budou bodovány. Body se sčítají a na konci ukáží vítěze. Nezávisle na tom, kolik dílčích bodů při některé hře skupinka získala zavedeme tento bodovací systém :
1.    místo – 5 bodů
2.    místo – 4 body
3.    místo – 3 body
4.    místo – 2 body
5.    místo – 1 bod

Dále pak zavedeme nový prvek hodnocení a to hodnocení druhé strany – očima hráčů. Každá skupinka ohodnotí proběhlou hru – to, jak se jim líbila. Na nástěnce bude pro tento účel připraven arch papíru, na který družinka nakreslí jeden ze tří „ksichtíků“

 • Usmívající tvářičku pro naprostou spokojenost, nadšení ze hry, hra by se mohla opakovat
 • Tvářičku s neutrálním výrazem pro vyjádření toho, že jsme se nenudili, ale dalo se kdeco vylepšit
 • Mračící se tvářičku pro vyjádření nespokojenosti – nuda, jednou nám to stačilo

 

Svatý František

Email Tisk PDF

Dovedl se velmi radovat z věci tohoto světa … v každém díle obdivoval Tvůrce, v každém stvoření viděl jeho Stvořitele … nad krásou věcí dovedl rozjímat. Chodil všude po stopách Milovaného a vše se v jeho srdci stávalo žebříkem, po němž stoupal až k Božímu trůnu.

 

Životu sv. Františka jsou věnovány tři dny. Program v těchto dnech bude odlišný od ostatních Součástí zpěvníků bude:

 • pro každý den nějaká myšlenka, která bude součástí společné modlitby
 • píseň (kancionál č. 928), kterou se společně naučíme a každý den si ji zazpíváme
 • životopis sv. Františka, který si budeme číst na pokračování
 • příběhy ze života sv. Františka, které můžeme číst např. u táboráku

Hlavní myšlenka – dát do kontrastu království světské (v úvodu či většinu dní na táboře) a království nebeské („Vznešenost nejvyšší chudoby vás, moji milovaní bratři, dosadila za dědice a krále nebeského království. Učinila vás chudými, pokud jde o věci, ale bohatými silou“).


Myšlenky sv. Františka:

„Pochválen buď, Pane můj, za ty, kteří odpouštějí z lásky k tobě a snášejí slabost a útisk.
Blažení ti, kdož setrvají v pokoji, neb od tebe, Nejvyšší, budou korunováni“.

„Blahoslavený je člověk, který svého bližního snáší v jeho veškeré nedostatečnosti, tak jako si sám přeje, aby on snášel jej s jeho vlastní slabostí. Blahoslavený je služebník, který nepřítomného bratra miluje a ctí, jako když je s ním, a nemluví o něm za zády nic, co by se mu neodvážil říci v lásce v jeho přítomnosti“.

„Zvěstujete-li pokoj svými ústy, mějte ho více ve svých srdcích. Všichni, kdo nás vidí, ať se nadchnou vaší mírností a laskavostí“.

„Otče náš, jenž jsi na nebesích, v andělech a svatých, osvěcuješ je, aby poznali, že ty, Pane, jsi světlo. Kéž je v nás stále jasnější poznání, které o tobě máme. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi : abychom tě milovali celým srdcem, když na tebe budeme stále myslet. Celou myslí, když ve všem budeme hledat tvou čest, a celou svou silou, když dáme všechnu svou energii do služby tvé lásce“.

„Hleďme v sobě připravovat chrám a příbytek tomu, který je Pán a Bůh Všemohoucí, Otec, Syn a Duch svatý. Klaňme se mu čistým srdcem, neboť je třeba se stále modlit a neochabovat. Otec hledá ty, kdo ho uctívají v duchu a v pravdě“.

„Zda má Boží služebník Ducha Božího, lze poznat takto : Učiní-li Pán skrze něho něco dobrého, pak on si na tom nic nezakládá, naopak se pokládá za nejmenšího ze všech“.

„Nejvyšší a slavný Bože, osvěť temnotu mého srdce a dej mi pravou víru, pevnou naději, dokonalou lásku. Dej mi smysl pro věci Boží a poznání tebe, abych plnil tvou svatou vůli, která mě neklame“.

„Lásku toho, který nás tak miloval, musíme pokud možno splácet stejnou láskou“.

„Neponechávejte si pro sebe nic ze sebe, aby vás přijal celé ten, který se nám celý daroval“.

 

Rozdělení do družin

Email Tisk PDF

Červení

Slávek Grill
Jana Šmídová


David Říha
Hanka Vinciková
Pavla Soukupová
Lucka Šiklová
Honza Srbený
Franta Reindl
Jana Žlábková
Lenka Kadlecová
Pepa Holub
Anna Vávrová

Zelení

Franta Bukač
Jana Šanderová


Tomáš Hubáček
Jakub Churáček
Markéta Nováková
Dáša Michalová
Miki Troup
Věrka Petrášková
Jirka Šálený
Libuška Šandová
Bětka Churáčková
Marek Říha

Modří

Zuzka Vinciková
Honza Grill
Kája Říha


Martin Bukač
Věrka Bukačová
Alena Reidingerová
Mirka Šandová
Hanka Brožková
Martina Součková
Pavel Michal
Gábina Žurková
Josef Soukup
Jana Petrášková
Ládík Reidinger

Žlutí

Honza Pártl
Martina Plojharová


Kája Bukač
Renča Nováková
Lucka Steinocherová
Lucka Šandová
Petra Reidingerová
Pavel Vávra
Peťa Grill
Vladimír Filip
Peťa Štěpánek
Lucka Vlasáková
Míša Součková

Bílí

Katka Šmýkalová
Petr Šmíd


Slávek Brožka
Janina Srbená
Tomík Reindl
Martina Šimková
Honza Holub
Pavla Vinciková
Katka Kocourková
Eva Steinocherová
Eva Filipová
Lukáš Štěpánek