Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Akce Akce v roce 2016
Akce 2016

Pečení kváskového chleba

Email Tisk PDF

Fotografie z pečení

Aktualizováno Pátek, 22 Leden 2016 20:30
 

Cestování

Email Tisk PDF

Aktualizováno Sobota, 12 Březen 2016 21:22
 

Přednášky v rytířském sálu

Email Tisk PDF

Fotky ZDE

Aktualizováno Sobota, 12 Březen 2016 21:22
 

Pečení kváskového chleba

Email Tisk PDF

Aktualizováno Sobota, 12 Březen 2016 21:21
 

Posviťme si na to

Email Tisk PDF

- komunitní vícegenerační projekt  pro rok 2016 určený široké veřejnosti, při němž budeme spolupracovat s farnostmi v rámci Čekobudějovické diecéze a s vedením  měst a obcí

- podílet se na něm budou kněží a katecheté prachatického vikariátu, odborní lektoři a dobrovolníci občanského sdružení DEMDAAL o.s.

MÍSTO KONÁNÍ:

Různá místa Českobudějovické diecéze - fara Prachatice, Městys Strunkovice nad Blanicí, Rytířský sál Chelčice, rekreační středisko Eustach Těmice ...

ANOTACE:

Málokterý jazyk vystihuje význam světla tak krásně, přesně a zároveň symbolicky jako čeština, kdy výraz svět je základem pro světlo. Světlo v sobě nese svět a bez světla by nebylo světa. Světlo jako nekonečné téma pro vědce všech oborů, techniky ale také pro filozofickou a duchovní platformu. Zdá se, jako by světlo zcela nenásilně a přirozeně propojovalo hmotnou a duchovní rovinu a utvářelo celistvost bytí.

Od prvních vědeckých pokusů o proniknutí do tajů světla hvězd a planet, odhalení role světla při fotosyntéze, snahy porozumět povaze světla a jeho barevnému spektru jsme i v současnosti svědky stále nových poznatků posunujících poznání světla od pravěkých ohňů až po optická vlákna.

Nepochybně nejvýznamnějším zdrojem světla je Slunce, které je nepostradatelným a nejpodstatnějším původcem energie a tepla pro naši planetu. Díky dennímu světlu můžeme velkolepou scenérii života pozorovat na vlastní oči, světlem očí.

Slunce však není jediným zdrojem světla na Zemi. Oheň a ohromující vynález elektřiny jsou se světlem neoddělitelně spjaty.

Vědecké poznání nezůstalo jen u využívání světelného záření jako zdroje energie a světla, ale přineslo také možnost ovládání a manipulace s ním. Tím se ještě výrazněji posílil jeho význam. Používání zrcadel, čoček, mikroskopů, teleskopů a optických vláken dnes neodmyslitelně patří k běžnému životu.

Od pradávna má světlo také význam hluboce duchovní. Světlo symbolizuje život, pravdu, lásku, poznání, dobro a čistotu. Tedy atributy, které přiřazujeme Bohu. Stejně jako bílé světlo zahrnuje v sobě všechny barvy, i Boha chápeme jako jednotu, která v sobě zahrnuje a obsahuje vše. Díky světlu ustupuje temnota.

Světlo, které je  vloženo  do srdce  člověka napomáhá hledání pravdy a správné životní orientace. Přebývání ve světle dobrých vzájemných vztahů a nezamlžování skutečné pravdy je základním předpokladem vyrovnávání se s osobními životními cestami.

A mnohdy možná právě vědecké poznávání skutečnosti otvírá v úžasu a pokoře hledání cest Boha…

 

CÍLE PROJEKTU:

Připomenout, snažit se uchopit a poznat světlo v různých rovinách:

 

 • Světlo jako fyzikální veličina
 • Barvy světla a jeho vlnové délky, jev duhy a zapadajícího slunce, mozaika světla
 • Planety, slunce, měsíc, hvězdy, souhvězdí
 • Fotografování a fotografie
 • Nevidomí a jejich světlo
 • Světlo plamene ohně a svíce
 • Světlo a tma
 • Světlo očí a srdce – lidský pohled a cit srdce
 • Světlo jako touha poznání pravdy, světlo Velikonoc a Vánoc, betlémská hvězda
 • Budiž světlo – Stvoření světa

 

PLÁN REALIZACE:

Od ledna do prosince budou probíhat workshopy, semináře a společná setkávání, na kterých bude zájemcům všech věkových kategorií nabídnut ucelený program ( přednášky, besedy, exkurze, praktické ukázky a individuální tvoření ). Kromě teoretických pasáží bude významnou část projektu tvořit praktická část  – fyzikální pokusy, pozorování hvězd, seznámení se s písmem, pomůckami a vzděláváním nevidomých, fotografování, odlévání svící…

Jako výstup vznikne společná barevná mozaika, která bude veřejně vystavena do vhodného prostoru.

Aktualizováno Čtvrtek, 17 Listopad 2016 16:33
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL