Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Akce Akce v roce 2014
Akce připravované i již proběhlé


Živý Betlém ve Strunkovicích nad Blanicí

Email Tisk PDF
zivy_betlem_2014_m
 

Pozvánka na Živý Betlém do Netolic

Email Tisk PDF
Plakat_Betlem_2014
 

Pozvánka na tvořbvou dílnu

Email Tisk PDF
Zaludy
 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ

Email Tisk PDF

Cyril Fotky ZDE

Při společném rozjímání s P. Cyrilem Havlem jsme měli možnost se v adventním čase zastavit u betléma. U chléva, místa určeného pro dobytek, místa, kde se dobrý hospodář stará o svá zvířata. Tam, kde by nikdo nehledal  útočiště pro narození dítěte. A přece to bylo v dané chvíli jediné místo z celého města, kde se mohlo dítě narodit. Do nepořádku, aby přineslo řád, do neklidu, aby přineslo pokoj. 

 

Aktivity projektu "Pastýř a ovce"

Email Tisk PDF

Pastyr_ovceFotogalerie k projektu

 

Pastýř a ovce

Email Tisk PDF
Komunitní projekt zacílený na širokou veřejnost v rámci Českobudějovické diecéze ve spolupráci s vedením měst a obcí, finančně jej prostřednictvím Českobudějovického biskupství podpořila nadace RENOVABIS
Osoba zodpovědná za projekt: P. Josef Sláčík – vikář
Realizátoři projektu: Dobrovolníci občanského sdružení DEMDAAL o.s., kněží a katecheté prachatického vikariátu, zájemci z řad široké veřejnosti
Civilizace a kultura našeho národa je postavena na židovsko-křesťanských základech. Přijímáme-li tuto myšlenku, pak je možné v jistém slova smyslu říci, že  naše civilizace stojí na pastýřích a chovatelích ovcí, neboť všechny klíčové postavy starého zákona jimi byli ( Abrahám, Izák, Jákob, ale i Mojžíš či největší z Izraelských králů David ). Salašnictví  bývalo nesporně významným zdrojem obživy a také tvořilo páteř, na které vznikala v minulých staletích naše lidová kultura, ale i naše kultura vůbec. Vzniklo tak mnoho výtvarných, hudebných a literárních děl.
Máme své tradice a kořeny a pokud má být život člověka naplněný, je nezbytné na nich stavět, z nich vyrůstat. Pokrok a glogalizace dnešní doby s sebou kromě nesporných výdobytků pro ulehčení života přinášejí také nebezpečí odcizení se jeho podstatě. Téma ovcí a pastýřů je tak staré jako lidstvo samé. Ovčí vlnu je možno označit jako nejstarší textilní surovinu, ze které člověk vyráběl a tvořil užitné výrobky. Setkáváme se s ní u nejstarších civilizací jako byly Asyřané, Babyloňané, Peršané, ale také u Egypťanů. Poznání  tohoto tradičního řemesla a vlastní řemeslná práce může pomoci dnešnímu člověku k uvědomění si vlastních kořenů. Z chovu ovcí v biblických starozákoních i novozákoních dobách poznáváme, že pro tehdejší lidi měly ovce ještě širší význam a jejich podobenství k nám promlouvá i dnes. Ze vztahu pastýře k ovcím, které ho následují na zavolání jejich jména, můžeme čerpat sílu a povzbuzení.
cíle projektu:
- Seznámení se s významem salašnictví a chovu ovcí v rámci tradičního hospodaření a řemesla
- Seznámení se s významem a biblickým připodobněním pastýře a ovcí
- Zpracování ovčí vlny jako tvořivého materiálu do konkrétní podoby
plán realizace:
Od dubna do prosince budou probíhat workshopy, semináře a společná setkávání, na kterých bude zájemcům všech věkových kategorií nabídnut ucelený program ( přednášky, vyprávění, praktické ukázky a individuální tvoření ). Kromě teoretických pasáží bude významnou část projektu tvořit vlastní práce s ovčí vlnou – její úprava, tkaní, pletení, plstění... Vzniknou drobná individuání díla ( různé drobné ozdoby, koberečky, textilní doplňky..), a jako hlavní výstup vznikne nástěná plstěná tapiserie Betléma, která bude umístěna v chrámu sv. Jakuba v Prachaticích. Tapiserie bude představovat společné dílo všech zapojených do projektu a bude se v ní setkávat reálný i symbolický význam pastýře a ovce.
Akce a aktivity v rámci projektu:
27.4.2014 Fara Prachatice
setkání organizačního týmu s lektorkou p. Růženkou Vincikovou - workshop a přípravné práce na velké plstěné tapisérii ( práce s vlnou, rozkreslení obrazu, motivační zamyšlení)
27. 7. – 6. 8. 2014 Rekreační středisko Eustach
letní pobytové setkání během něhož vznikla podstatná část vlněné tapiserie Betléma
30.8.2014 Strunkovice nad Blanicí
tvořivá dílna pro širokou veřejnost v rámci Loučení s prázdninami - práce s ovčí vlnou, výroba dekorativních předmětů a šperků

ovce-vlnaKomunitní projekt zacílený na širokou veřejnost v rámci Českobudějovické diecéze ve spolupráci s vedením měst a obcí, finančně jej prostřednictvím Českobudějovického biskupství podpořila nadace RENOVABIS

Osoba zodpovědná za projekt: P. Josef Sláčík – vikář
Realizátoři projektu: Dobrovolníci občanského sdružení DEMDAAL o.s., kněží a katecheté prachatického vikariátu, zájemci z řad široké veřejnosti

Civilizace a kultura našeho národa je postavena na židovsko-křesťanských základech. Přijímáme-li tuto myšlenku, pak je možné v jistém slova smyslu říci, že  naše civilizace stojí na pastýřích a chovatelích ovcí, neboť všechny klíčové postavy starého zákona jimi byli ( Abrahám, Izák, Jákob, ale i Mojžíš či největší z Izraelských králů David ). Salašnictví  bývalo nesporně významným zdrojem obživy a také tvořilo páteř, na které vznikala v minulých staletích naše lidová kultura, ale i naše kultura vůbec. Vzniklo tak mnoho výtvarných, hudebných a literárních děl.Máme své tradice a kořeny a pokud má být život člověka naplněný, je nezbytné na nich stavět, z nich vyrůstat. Pokrok a glogalizace dnešní doby s sebou kromě nesporných výdobytků pro ulehčení života přinášejí také nebezpečí odcizení se jeho podstatě. Téma ovcí a pastýřů je tak staré jako lidstvo samé. Ovčí vlnu je možno označit jako nejstarší textilní surovinu, ze které člověk vyráběl a tvořil užitné výrobky. Setkáváme se s ní u nejstarších civilizací jako byly Asyřané, Babyloňané, Peršané, ale také u Egypťanů. Poznání  tohoto tradičního řemesla a vlastní řemeslná práce může pomoci dnešnímu člověku k uvědomění si vlastních kořenů. Z chovu ovcí v biblických starozákoních i novozákoních dobách poznáváme, že pro tehdejší lidi měly ovce ještě širší význam a jejich podobenství k nám promlouvá i dnes. Ze vztahu pastýře k ovcím, které ho následují na zavolání jejich jména, můžeme čerpat sílu a povzbuzení.

Fotogalerie k projektu ZDE

Cíle projektu:

 • Seznámení se s významem salašnictví a chovu ovcí v rámci tradičního hospodaření a řemesla
 • Seznámení se s významem a biblickým připodobněním pastýře a ovcí
 • Zpracování ovčí vlny jako tvořivého materiálu do konkrétní podoby 

Plán realizace

Od dubna do prosince budou probíhat workshopy, semináře a společná setkávání, na kterých bude zájemcům všech věkových kategorií nabídnut ucelený program ( přednášky, vyprávění, praktické ukázky a individuální tvoření ). Kromě teoretických pasáží bude významnou část projektu tvořit vlastní práce s ovčí vlnou – její úprava, tkaní, pletení, plstění... Vzniknou drobná individuání díla ( různé drobné ozdoby, koberečky, textilní doplňky..), a jako hlavní výstup vznikne nástěná plstěná tapiserie Betléma, která bude umístěna v chrámu sv. Jakuba v Prachaticích. Tapiserie bude představovat společné dílo všech zapojených do projektu a bude se v ní setkávat reálný i symbolický význam pastýře a ovce.

Akce a aktivity v rámci projektu:
 • 27.4.2014 Fara Prachatice - setkání organizačního týmu s lektorkou p. Růženkou Vincikovou - workshop a přípravné práce na velké plstěné tapisérii ( práce s vlnou, rozkreslení obrazu, motivační zamyšlení)
 • 27. 7. – 6. 8. 2014 Rekreační středisko Eustach letní pobytové setkání během něhož vznikla podstatná část vlněné tapiserie Betlém
 • 30. 8. 2014 Strunkovice nad Blanicí- tvořivá dílna pro širokou veřejnost v rámci Loučení s prázdninami - práce s ovčí vlnou, výroba dekorativních předmětů a šperků
 • 26. 9. 2014 - Plstící dílna ve Strunkovicích nad Blanicí - tvorba podzimních dekorací
 • 18. 10. 2014 od 15:00 hod. - tkaní náramků ( barevné gumičkování) - dílny 2.stupně ZŠ Strunkovice nad Blanicí
 • 7. 11. 2014 od 18:00 hod. - andělé z ovčí vlny a jiné ozdoby na stromek - dílny 2.stupně ZŠ Strunkovice nad Blanicí
 • 15. 11. 2014 od 15:00 hod. - výroba korálků a náušnic ( práce s ovčí vlnou) - dílny 2.stupně ZŠ Strunkovice nad Blanicí
 • 24. 11. 2014 od 16:30 hod. - setkání nad plstěnou tapisérií Betléma a tvořivá dílna - fara Prachatice
 • 16. 12. 2014 od 16:30 - adventní setkání s P. Tomášem Cyrilem Havlem s názvem " Setkání u Betléma"
 • 21. 12. 2014 - svěcení tapisérie v Prachatickém kostele
 • 26. 12. 2014 od 16:00 hod. - Živý Betlém ve Strunkovicích nad Blanicí
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL