Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home

Projekt DEMDAAL z.s. 2019

Email Tisk PDF

Název projektu:  ČAS

Komunitní vícegenerační projekt zacílený na širokou veřejnost v rámci Českobudějovické diecéze ve spolupráci s vedením měst a obcí

Místo konání: Českobudějovická diecéze – fara Prachatice, Městys Strunkovice nad Blanicí, Rytířský sál Chelčice, rekreační středisko Eustach Těmice

Obmyšlení (cílová skupina): Zájemci z řad široké veřejnosti všech věkových kategorií z Českobudějovické diecéze

Délka trvání projektu: leden – prosinec 2019

Detailní popis projektu:

Čas, co to vlastně znamená? Co všechno si pod tímto slovem představit? Jaký je jeho obsah a jak jej pojmout, uchopit?

Jisté je, že každý z nás se s časem běžně každodenně potkává, snad i potýká či bojuje.

Čas nevidíme, nemůžeme si na něj sáhnout ani na něj ukázat, ale vnímáme ho velice zřetelně a silně. Slovo „čas“ patří k nejběžnějším pojmům používaným v mezilidské komunikaci. Jeho smyslu rozumíme jaksi intuitivně. Jakmile však chceme čas definovat, dostaneme se do potíží..

Z hlediska klasické logiky jde o tzv. „kategorii“, tedy pojem tak obecný, že ho již definovat nelze. Chápeme ho na základě zkušenosti. V důsledku elementární životní praxe rozlišujeme minulost, přítomnost a budoucnost.

Pravidelně se opakující jevy, z nichž nejdůležitějším je střídání dne a noci, vedly k poznatku, že čas je měřitelný. V dávných dobách stačilo člověku, aby čas měřil počtem proběhlých dnů a nocí, později pak nastala potřeba měřit čas přesněji, což vedlo ke konstrukci časoměrných přístrojů různých druhů a přesnosti.

Čas je pojem s více významy, záleží v jakých souvislostech jej používáme.Často zmiňujeme, že čas běží nebo se vleče, máme málo nebo hodně času, čas léčí, uzdravuje, je neůprosný, dlouhý nebo krátký, všechno má svůj čas...

Čas je velice důležitá základní fyzikální veličina. Udává vzdálenost mezi událostmi na první souřadnici časoprostoru. Jako takový je podstatnou složkou struktury vesmíru. Tím by se mohlo zdát, že je čas jasně pojmenován a dán. Ale je velmi obtížné, až nemožné, si čas nějak představit. Pokusy o pochopení času byly a stále jsou především doménou filosofů a  vědců. Na povahu a smysl času existuje množství silně odlišných náhledů, a proto nelze vyslovit jeho nekontroverzní a jasnou definici.

Důležitým pojmem je tzv. šipka času, která určuje smysl (směr) plynutí času.

Čas odměřují hodiny, naprosto nepostradatelná záležitost, bez nichž by jakýkoli proces nemohl v lidském soužití fungovat. S měřením času se setkáváme zcela běžně (hodinky, mobily, pouliční hodiny, kostelní věže, veřejné budovy, domácnosti. média...). Dříve se čas určoval podle slunce či měsíce, oblíbené byly sluneční hodiny, ale i hodiny přesýpací, svíčkové či vodní. Nejpřesněji se měří čas pomocí atomových hodin.

V běžném každodenním životě je sled událostí určován kalendářem. Důležitými pojmy z pohledu času jsou sekundy, minuty, hodiny, dny, týdny, roky, střídání dne a noci, roční období. I přesto, že je čas odměřován jasně danými a nadefinovanými stejnýni jednotkami a celky, je jednotlivci vnímán a naplňován zcela odlišně. Je zahalen mnohým tajemstvím, které nás vede k přemýšlení, jak s časem, který nám je dán nakládat, jak se v něm orientovat,j ak jej využívat a čím jej naplňovat.

 

2. cíle projektu:

Prezentovat, pojmenovat a uchopit "čas" v různých rovinách:

 • Citáty o čase
 • Hodiny
 • Recept na čas
 • Den a noc
 • Roční období
 • Čas jako fyzikální veličina
 • Minulost, přítomnost, budoucnost
 • Naplnění času
 • Každodenní a sváteční čas
 • Rodokmen
 • Etapy lidského života

3. Plán realizace:

Od ledna do prosince budou probíhat workshopy, semináře a společná setkávání, na kterých bude zájemcům všech věkových kategorií nabídnut ucelený program ( přednášky, besedy, exkurze, praktické ukázky a individuální tvoření ). Kromě teoretických pasáží bude významnou část projektu tvořit praktická část  – literární, hudební a výtvarné semináře, práce s fotografií, časosběrné aktivity, soutěže, fyzikální pokusy, připomenutí a slavení významných svátků a dní, slavení liturgie ...

Projekt zajistí odborní lektoři,  dobrovolníci DEMDAAL o.s., kněží a katecheté, využijeme mezigenerační zkušenosti a spolupráci.