Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Akce Akce v roce 2018 Projekt DEMDAAL 2018

Projekt DEMDAAL 2018

Email Tisk PDF

Název projektu:  PŘÍBĚH VODY

Komunitní vícegenerační projekt zacílený na širokou veřejnost v rámci Českobudějovické diecéze ve spolupráci s vedením měst a obcí

Místo konání: Českobudějovická diecéze – fara Prachatice, Městys Strunkovice nad Blanicí, Rytířský sál Chelčice, rekreační středisko  Eustach Těmice

Obmyšlení (cílová skupina): Zájemci z řad široké veřejnosti všech věkových kategorií z Českobudějovické diecéze

Délka trvání projektu:    leden – prosinec 2018

 

 

Detailní popis projektu:

Voda – všichni ji každý den jaksi mimoděk a zcela samozřejmě používáme aniž bychom si více uvědomili, jaký poklad v ní máme.

Voda dává mnohé - Zemi život, člověku bytí, rostlinám svěžest, moři sílu, rybářům ryby, duši klid a tělu čistotu. Vědecké studie prokázaly, že pohled na vodu nás může udělat klidnějšmi, šťastnějšími, pokojnějšími a kreativnějšími.

 

Podívejme se třeba na rutinní den kohokoli z nás - od rána do večera se vše otáčí kolem vody. Sotva vstaneme propláchneme ospalé oči, vyčistíme zuby, uvaříme kávu nebo čaj. Příprava jídla, mytí nádobí, pitný režim, blahodárná koupel, sprcha,úklid – nic z toho se bez vody neobejde.

Voda tvoří většinu zemského povrchu, z větší části je jí tvořen i člověk ( v kůži člověka se nachází 64 % vody, ve svalech a ledvinách 79 % a v kostech 31 % ) a vše živé. O důležitosti této životadárné tekutiny není pochyb. Člověk může žít zhruba měsíc bez jídla, ale bez vody jen asi týden.

Stejná voda, která existovala na Zemi před miliony let, je zde přítomna ve svém koloběhu i nyní. Na Zemi dorazila v asteroidech a kometách zhruba před asi 4,5-3,8 miliardami let. Pokrývá mezi 70 a 75 % zemského povrchu. 97 % celkového množství vody je voda slaná, 2,1 % sladké vody je součástí polárního ledu a  sladké vody v tekutém stavu tedy zbývá méně než 1 %. Mnohem více sladké vody je ukryto uvnitř planety než na jejím povrchu. Pod povrchem Země je k dispozici zásoba vody 3 krát větší než objem veškerého zemského oceánu. Z celkového množství vody na Zemi může být pro potřeby lidí používáno jen 0,3%.

Zmrzlá voda, led, se nachází také na jiných planetách nebo na pólech Měsíce.

Voda je pro vyspělé země něčím naprosto samozřejmým – otočíme kohoutkem a teče čistá tekutina. Pro více než 1 miliardu lidí po celém světě je ale pitná voda luxusem. 85 % světové populace žije v nejsušší části planety,

Zhruba jeden z devíti lidí nemá přístup k vodním zdrojům. V dnešní době je asi 40 států světa závislých na dovozu vody a 90 procent lidí žije v zemích, kde je o její zdroje nouze.700 milionů obyvatel ze 43 zemí má k dispozici méně vody, než je její minimální potřeba a do roku 2025 má počet těchto obyvatel vystoupat až na 3 miliardy. Bohatství  vody, tak jako ostatní bohatství světa, je zcela nerovnoměrně a mnohdy účelově rozděleno.

V biblickém pojetí značí voda důležitý symbol zachování života a je zmiňována na mnoha místech. Stvořitelské dílo začíná oddělením země od vod, ničivá potopa odstraňje zlo, mnohé zázraky jsou spojené s vodou. Křest přináší očištění a uzdravení, nový život.

Voda je obrovský nezasloužený dar. Je to něco jako zázrak, který je na naší planetě už od počátku. Je naprosto obyčejná a stejně tak i vzácná.Bereme vodu jako samozřejmost, často jí plýtváme a ani nepřemýšlíme, co by se mohlo stát, kdyby ta sloučenina vodíku a kyslíku došla. V ní vznikl život a bez ní by skončil za velmi krátkou dobu. Tak, jako je voda milosrdná a prospívá, dovede být i krutá. Opatrně, jemně a často obtížně opatruje život a rychle, nečekaně a bez zdráhání jej může také vzít. Déšť smývá prach a špínu a osvěžující kapky dodávají energii. Snáší se na nás z nebe a  protéká kolem nás. Voda – studánky, prameny, potoky, řeky, moře oceány. Vidíme ji všude, ale je skutečně tak nevinná a pokojná jak se zdá? Kolik lidských osudů zamotá, převrátí a zpřetrá právě ta poklidná voda. Má takovou moc, že nám vezme střechu nad hlavou, domácí mazlíčky, náš či přítelův život, srovná se zemí dílo mnoha generací. To vše během chvíle, která se zdá být nekonečná, když vidíme ohromující sílu živlu a nezastavitelnou zkázu, před kterou nelze uniknout. Tedy voda snad nemůže být obyčejná ani všední, pokud dokáže tolik dávat i brát. Ale můžeme být jednou z mnoha cest připomínajících člověku, že je hostem na této zemi, nikoli vládcem a panovníkem.

2.cíle projektu:

Prezentovat, pojmenovat a uchopit příběh vody v různých rovinách:

 • Koloběh vody
 • Skupenství vody
 • Prameny, studny a studánky
 • Potoky, řeky, rybníky, moře, oceány
 • Život ve vodě a pod vodou
 • Voda a život
 • Vodní živel – povodně, záplavy
 • Potopa světa
 • Léčivé prameny a vřídla
 • Útrapy žízně
 • Poušť a oáza
 • Hory a ledovce
 • Voda v hudbě a literatuře
 • Zvuky vody
 • Voda a pokrmy
 • Voda a liturgie

3.plán realizace:

Od ledna do prosince budou probíhat workshopy, semináře a společná setkávání, na kterých bude zájemcům všech věkových kategorií nabídnut ucelený program ( přednášky, besedy, exkurze, praktické ukázky a individuální tvoření ). Kromě teoretických pasáží bude významnou část projektu tvořit praktická část  – literární, hudební a výtvarné semináře, práce s fotografií, příprava pokrmů, příprava a prostření stolu k různým příležitostem, fyzikální a chemické pokusy, připomenutí a slavení významných svátků, slavení liturgie …

Projekt zajistí odborní lektoři,  dobrovolníci DEMDAAL z.s., kněží a katecheté, využijeme mezigene-rační zkušenosti a spolupráci.

Aktualizováno Neděle, 30 Prosinec 2018 21:29