Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Akce Akce v roce 2013 Projekt KUDY NA TO, aneb celistvá formace osobnosti

Projekt KUDY NA TO, aneb celistvá formace osobnosti

Email Tisk PDF

Komunitní projekt zacílený na studenty SŠ a VŠ, a na jejich komplexní přípravu pro pozici instruktorů, vedoucích a organizátorů volnočasových aktivit určených široké veřejnosti všech věkových kategorií. Na projektu spolupracujeme s P.Josefem Sláčikem a s katechety prachatického vikariátu.

Ve sféře veřejného života je pořádáno velké množství akcí nabízejících v různých oblastech společenských, kulturních, sportovních a zájmových činností mnohostranný rozvoj člověka. Převážná většina z nich opomíjí rozvíjet současně i duchovně náboženskou dimenzi osobnosti. V nemalé míře je to způsobeno též tím, že přípravné kurzy pro vedoucí těchto aktivit akceptují hodnotový systémem většinové společnosti a jejich mnohdy dostačujícím cílem bývá získání především komunikativních kompetencí. Více či méně postrádají celistvou, na smysl zaměřenou formaci osobnosti, citlivou a uvážlivou podporu v duchu posilování zodpovědného sebevědomí a osvojení si pozitivně morálních hodnot, které jsou předpokladem přirozené autority člověka na vedoucí pozici.

Fotografie z aktivit k nahlédnutí ZDE - mezi jednu z hlavních patří setkání dětí a mládeže s názvem "Expedice Ořech"

Cíle projektu:

 • poznat a rozvíjet možnosti a schopnosti jednotlivce v oblasti práce s druhými a tím je formovat pro zodpovědnou organizační práci
 • seznámit zájemce s křesťanskými hodnotami a současně jim nabídnout možnost celistvé formace
 • poskytnout zájemcům týmovou průpravu (v teoretické i praktické rovině) a připravit je tak pro další působení v různých oblastech veřejného života

Plán realizace:

Od března do září budou probíhat workshopy setkání a semináře.  Nabyté znalosti a dovednosti si účastníci budou moci vyzkoušet při praktické části – konkrétních aktivitách. V září proběhne setkání se vzájemnou zpětnou vazbou.

Akce v rámci projektu:

 • 1.3.2013 - Setkání přípravného týmu, domluva konkrétního programu realizace
 • 19 - 20.4. 2013 - Setkání účastníků, dvoudenní program (seznamovací aktivity, duchovní zamyšlení na téma Zmrtvýchvstání a Vzkříšení, motivační a komunikativní aktivity, psychosociální a pohybové sktivity)
 • 14.-15.6.2013 - dvoudenní setkání s duchovním zamyšlením, herním a motivačně vzdělávacím programem
 • 28.7.- 7.8. 2013 - letní setkání EXPEDICE OŘECH - praktická část projektu, zapojení mládeže do realizace setkání s možností vyzkoušet si duchovní a herní aktivity z pozice družinových rádců a spolutvůrců programu, spolupodílení se na týmové přípravě a vedení akce
 • 13.- 14.9. závěrečné setkání účastníků projektu spojené s hodnocením, zpětnou vazbou a plánováním volného pokračování aktivit do dalšího období

Při vzájemném hodnocení ze strany účastníků i lektorů zaznívaly jednoznačně pozitivní ohlasy. Projekt poskytl účastníkům možnost teoretické i praktické výuky v oblasti plánování a realizace volnočasových aktivit, byl příležitostí ke kolektivní spolupráci a komunikaci. Byl zdrojem nových zkušeností, přispěl k prohloubení vzájemných vztahů a stal se odrazovým můstkem pro další činnost.