Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Akce Akce v roce 2013 Betlémské poselství

Betlémské poselství

Email Tisk PDF
zivy_betlemNaše sdružení ve spolupráci s Římskokatolickou farností Strunkovice nad Blanicí a s obyvateli Městyse Strunkovice nad Blanicí připravuje Společný komunitní projekt BETLÉMSKÉ POSELSTVÍ. Během realizace vznikne dřevořezba venkovního betléma a dále drobné individuální betlémy.
Projekt je určen pro širokou veřejnost, kdokoli se může zapojit, přivítáme jakékoli postřehy a pomoc.
Do projektu se v každé jeho fázi může kdokoli zapojit - informace o aktuálním dění naleznete zde na webových stránkách, v místních médiích a na plakátcích.

Aktuálně k projektu:

FOTODOKUMENTACE PROJEKTU ZDE

Kreativní dílny – vytváření betlémů, andělů a dalších drobností, které poslouží ke vzájemnému vánočnímu obdarování – zveme všechny zájemci z řad široké veřejnosti (děti i dospělé). Tvoření bude probíhat v dílnách 2. stupně ZŠ vždy od 16:00 hod.
Termíny dílen:
 • 26.10.2013 - plstění betlémů
 • 9.11.2013  - výroba korálkových andělů
 • 16.11.2013 - dárkové krabičkování 
 • Andělská keramická dílna  - středa 4.prosince 2013 od 18:00 hod. v dílnách 2.stupně ZŠ ve Strunkovicích nad Blanicí
  Přijďte si vytvořit svého anděla. Zveme všechny zájemce - děti i dospělé. Vezměte s sebou prosím přezůvky.
 • 31.11.2013 (1. adventní neděle) - rozsvícení vánočního stromu, svěcení adventního věnce a posvěcení a umístění dřevořezby Josefa a Marie ven před chrám sv.Dominika - plakát s detaily programu ZDE
 • 4. 12. 2013 - Andělská keramická dílna
 • 24.12.2013  Půlnoční Mše s vánočními zpěvy (v podání Chrámového pěveckého sboru a Orchestru sv.Dominika a široké veřejnosti) s požehnáním všech drobných vytvořených betlémů , požehnání dítěte a jeho vynesení ven a umístění do jeslí venkovního Betléma
 • 26. 12. 20 od 16hod. - Živý Betlém v kostele sv. Dominika a náměstí ve Strunkovicích nad Blanicí

Více informací - klikněte na odkaz "celý článek"   

V neděli 3. 2. proběhlo ve Strunkovicích informativní setkání s mistrem řezbářem panem Josefem Hanuschem (více o něm a o jeho díle na www.hanusch.cz), který bude provádět odbornou řezbářskou práci a lektorsky povede řezbářský workshop. Za dobrovolníky DEMDAAL o.s. se jí zúčastnila Ing. Renata Nováková, Růžena Nováková a za veřejnost Ing.Václav Kozler, Ing.Lucie Kozlerová, Mgr. Theodor Pártl, Mgr. Bohumila Podlešáková a Tomáš Dvořák. S panem Hanuschem jsme zkonzultovali představu betléma přímo na náměstí Bohumila Havlasy ve Strunkovicích, u kostela sv. Dominika, kde bude betlém každoročně v době adventní a vánoční instalován. Pan řezbář připraví nákresy a pak se po dalších konzultacích započne s vlastní prací.
Propozice:
Osoba zodpovědná za projekt: P. Josef Sláčík – vikář
Záštita pojektu: Ing.Karel Matějka – starosta Městyse Strunkovice nad Blanicí, Bc. Josef Capůrka - administrator in materialibus ve farnosti Strunkovice nad Blanicí
Vedení projektu: dobrovolníci DEMDAAL o.s. Prachatice Spolupodílení se na projektu: komunitní projekt – do realizace se zapojí široká veřejnost, která se bude podílet na plánování jednotlivých etap a na vlastní realizaci projektu (propojení farního a obecního života)
Délka trvání projektu: březen - prosinec 2013 Lidský život, jeho příběh, který se postupně odehrává a zanechává nesmazatelnou stopu, je nikoliv černobílý, ale pestrý a barevný, je poskládán z mozaiky krásy i nedokonalosti, radosti i bolesti, dobrého i zlého. Je to jakási klikatá cesta, kterou člověk prochází sám za sebe a na níž se potkává s těmi, kteří také jdou. Cesta, která začíná zrozením a naplňuje se, když se kruh života uzavírá. A ty jednotlivé lidské cesty se prolínají, kříží, vzájemně se na nich doprovázíme a máme být jeden druhému oporou. Jít svou cestu cestou společnou. Na této pouti, pokud jí má jedinec se ctí projít, musí být posilovány všechny mohutnosti člověčenství, přičemž duchovní i duševní sféra hraje velmi podstatnou roli. V tomto smyslu jsou Velikonoce (k nimž směřoval náš předchozí projekt obnovy starých litinových křížů „Křížení, aneb zachraňte pamětní kříže“) a Vánoce ( k nimž chceme návazně směřovat projekt „BETLÉMSKÉ SVĚTLO“) obrovskou oázou, ze které je možné čerpat. Velikonoce s časem utrpení, opuštění, kříže a smrti, ale také s nadějí nového života – Vánoce s časem putování, hledání, chudoby a odmítání , ale také zázrakem zrození dítěte, velikého daru života. Oba časy jsou plné paradoxů, ze kterých pak vyrůstá ten největší poklad, dar lásky. Síla bezbranného dítěte je obrovská a jeho moc proměňovat náleží k nemocnějším divům světa viditelným pouze srdcem. Síla vánočního času je nezměrná a skrývá v sobě možnost oslovit širokou veřejnost i mimo farní společenství a pozvat ji ke spolupráci na společném díle. Vytvoří se tak otevřený prostor pro sdílení a předávání cenných křesťanských hodnot. Chceme využít této příležitosti k vydání svědectví Lásky. Cíle projektu: Poukázat na provázanost slavnosti Velikonoc a Vánoc, vnímat je jako životodárný pramen pro všední, často strastiplné chvíle, které jimi mohou být prosvětleny a obohaceny. Poukázat na dar zrození, na dar a velikost bezbranéhodítěte Poukázat na hodnotu daru života, který je cenný v každé jeho fázi. Poukázat na hodnotu člověka, na jeho jedinečnost. Společně vtisknout konkrétní podobu vánočnímu příběhu ( sochařské ztvárnění svaté rodiny ) a následným každoročním vystavováním betléma přispět k podtržení vánoční atmosféry, „vyjít“ s ní ven z chrámu do každodenního života společenství obce a oslovit širokou veřejnost poselstvím naděje. Společně v komunitě obce prožít čas adventu a Vánoc, uvědomit si důležitost být, nikoliv mít, pocítit radost z darování i obdarování, vnímat hloubku příběhu a přispět tak k obohacení života jednotlivce i společenství, posílit mezigenerační vztahy, pospolitost rodiny, přispět vlastní prací ke vzniku společného díla. Ukázat, že i v menší obci lze společným přičiněním důstojně slavit, podpořit sounáležitost s místem domova a semknout komunitu obce, obohatit ji o pravé křesťanské hodnoty.
Vlastní realizace: Pod vedením lektora – řezbáře společně navrhneme dřevěné sochy Josefa, Marie a dítěte a konstrukci chléva. Betlém v adventní a vánoční době umístíme u rozsvíceného vánočního stromu na náměstí před kostelem sv. Dominika, kam pak bude umisťován v tuto dobu i každý další rok – do tvoření se zapojí dobrovolníci DEMDAAL o.s. a zájemci z řad široké veřejnosti ( zejména mládež a dospělí ).
Kreativní dílny ( březen – listopad 2013 ) – vytváření drobných betlémů z různých materiálů, které poslouží ke vzájemnému vánočnímu obdarování – tvořit budou pod vedením lektorů dobrovolníci DEMDAAL o.s. a zájemci z řad široké veřejnosti ( děti i dospělí, rodiny - rodiče a prarodiče s dětmi ).
Slavnostní nasvěcení vánočního stromu ( 1. adventní neděle ) s hudebními a dramatickými vstupy a programem připraveným místním Chrámovým pěveckým sborem a dobrovolníky místní komunity ( zapojení nevidomých sester, které žijí v obci a jejichž obrovským darem je zpěv), posvěcení a umístění dřevořezby Josefa a Marie ven před chrám.
Půlnoční mše sv. ( 24.12.2013) s vánočními zpěvy ( v podání Chrámového pěveckého sboru a Orchestru sv.Dominika a široké veřejnosti) s požehnáním všech drobných vytvořených betlémů , požehnání dítěte a jeho vynesení ven a umístění do jeslí venkovního betléma.