Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Propozice - Lukostřelba pro každého

Email Tisk PDF

Kategorie

Každý střelec je zařazen do jedné z kategorií podle svého luku:

Jednoduchý luk

 • Luk z jednoho kusu s mimostředovým vedením šípu (tj. bez střeleckého okna) - celodřevěný, lepený nebo kompozitní luk z tradičních materiálů nebo s příměsí laminátu
 • Šípy z libovolného materiálu, ale hroty musí být bez zpětných háčků - nerozšiřující se (terčové)
hroty_ANOhroty_NE

Sportovní luk

 • Luk z libovolných materiálů, může být i skládaný z více částí, může mít střelecké okno a zakládku, nejsou povoleny žádné zaměřovače, stabilizátory ani další technické doplňky a není povolen kladkový luk.
 • Šípy z libovolného materiálu ale hroty musí být bez zpětných háčků - nerozšiřující se (terčové).

Účast v závodě

Řádně přihlášení soutěžící v příslušných kategoriích po zaplacení startovného a provedení prezentace.

Místo konání turnaje - Hrádeček u Hrbova (poblíž Netolic)

http://www.demdaal.cz/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=2&Itemid=140


Přihlášky a startovné

Počet střelců je omezen. Střelec je zařazen do startovní listiny až po zaplacení startovného, které se platí na místě.

Startovné 20 Kč pro každého


Pravidla bezpečnosti

Při střelbě je nutné zejména důsledné dodržování zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelby z ní.

 1. Střelba je povolena jen v místech k tomu určených a jen povoleným směrem.
 2. Nikdy nesmí být nikdo přede mnou, když střílím.
 3. Vždy je na střelnici určený vedoucí střelby (poučená odpovědná osoba) – minimálně 18 let, který střelbu řídí, tj. lukostřelci chodí společně k terčům apod. Lukostřelci pod 18 let nesmí střílet bez odpovědné osoby starší 18 let.
 4. Nikdo nesmí natahovat luk tak, aby při nějaké poruše mohl šíp letět daleko za terče, nátah se provádí pouze v úrovni.
 5. V případě jakékoliv zjištěné závady na luku, nebo šípech je nutné přerušit střelbu.
 6. V případě, že se na střelnici náhle objeví lidé, které bychom mohli ohrozit, musíme zastavit střelbu.
 7. Vždy se musí dát pozor při vytahování šípů z terčovnice, abych vytaženým šípem nezranil další střelce u terče. Při vytahování šípů nesmí za mnou nikdo stát!
 8. Nikdy nestřílím kolmo nad sebe (indiánská střelba kdo udrží více šípů ve vzduchu), protože šíp má při dopadu na zem energii téměř stejnou, jako při výstřelu. Bezpečně stačí na zabití.
 9. Veškerá nekontrolovaná střelba a předvádění se je zapovězeno stejně jako alkohol a jiné návykové látky po celou dobu akce.

Časový harmonogram

9:00 – 12:00 První část turnaje
12:00 – 13:30 Oběd a polední pauza
13:30 – 16:00 Druhá část turnaje
16:30 Předávání cen


Hodnocení

Každá disciplína je bodována podle pravidel dané disciplíny. Aby byly jednotlivé disciplíny vzájemně porovnatelné, jsou získané body přepočteny na převodní jednotky Ká. Hodnocení disciplíny (tedy získaná Ká) se následně sčítají do celkového hodnocení soutěže. Nejlepším střelcem se stane ten s nejvyšším součtem všech „Ká“. V případě rovnosti součtu dvou nebo více střelců, bude o umístění rozhodovat rozstřel v jedné vybrané disciplíně.


Soutěžní disciplíny

1 Rychlostřelba
2 Terčová střelba
3 Ústupovka
4 Hradby
5 Královská ústupovka
6 Králíci
7 Lovecká stezka
8 Smíšené terče

DISCIPLÍNY PODROBNĚ

1. Rychlostřelba

Popis disciplíny: Úkolem střelce je zasáhnout v daném časovém limitu terč co největším počtem šípů.

Vzdálenost 18 m
Počet šípů neomezen
Terč 60 cm

2. Terčová lukostřelba

Popis disciplíny: Klasická terčová lukostřelba, nástřely nejsou povoleny. Soutěžící začíná střelbou ze vzdálenosti 20 m, vyhodnotí se zásahy, poté se přesune na 25 m a odstřílí tuto vzdálenost.

Vzdálenost 15m, 20m
Počet šípů 5 šípů pro každou vzdálenost, celkem 10 šípů
Terč 60 cm terče

3. Ústupová střelba

Popis disciplíny: Obrana při ústupu. První šíp ze vzdálenosti 6 metrů, každý další ze vzdálenosti o 3 m větší. Z každého stanoviště musí být vystřelen pouze jeden šíp. Měří se čas. Při přesunu mezi vzdálenostmi není nutné se otáčet zády k terči.

Vzdálenost 6, 9, 12, 15, 18 m
Počet šípů 6 (jeden je náhradní)
Terč Figurína

4. Hradby

Popis disciplíny: Střelec se snaží zasáhnout terč chráněný zčásti hradbou.

Vzdálenost 15 m
Počet šípů max. 5
Terč 3x kolečko

5. Královská ústupovka - nejdelší dostřelená vzdálenost

Popis disciplíny: Střelec začíná na základní vzdálenosti, má nejvýše 2 pokusy na zásah terče. Pokud zasáhne, postupuje na další vzdálenost, kde má nové 2 pokusy. Pokud nezasáhne, počítá se mu jako výsledek poslední vzdálenost, na které byl úspěšný. Zapisuje se i celkový počet pokusů na všech vzdálenostech (jako pomocné kritérium kvůli záznamům o dosažených rekordech nebo pro rozhodnutí o vítězi). Vítězem je ten, kdo dojde nejdále a v případě shody kdo na dosažení této vzdálenosti využil nejmenší počet pokusů.

Vzdálenost od 10 m se postupuje po 5 m
Počet šípů na každou vzdálenost nejvýše 2 šípy
Terč 1 terč ve tvaru celé postavy (včetně nohou). Rozměry postavy jsou cca 40 cm šířka trupu, 160 cm výška celé postavy

6. Králíci

Popis disciplíny: Střelec má před sebou několik králíků. Na povel se začíná měřit čas a střelec se snaží vždy jedním šípem trefit jednoho králíka. Na každého králíka může vystřelit pouze jednou.

Vzdálenost od 2 m do 12 m
Počet šípů na každého králíka nejvýše 1 šíp
Terč 5x figurka králíka

7. Lovecká stezka

Popis disciplíny: Střelec na určený pokyn vyráží po předem vyznačené stezce a z určených vzdáleností střílí na zvířata, která objeví. Na každé zvíře může vystřelit pouze jednou. Když projde stezku až do cíle, změří se čas.

Vzdálenost od 10 m do 20 m
Počet šípů na každé zvíře jen jeden šíp
Terč 3D figuríny a několik terčů s motivy zvířat

8. Smíšené terče

Popis disciplíny: Snažím se sestřelit 2 sklopky a teprve poté střílím na terč. Když trefím terč, ale sklopka ještě stojí, body se nepočítají (pokud není jasné, který šíp to byl, nepočítá se ten s nejlepším bodovým hodnocením!).

Vzdálenost 15 m sklopky, 20 m terč
Počet šípů 5 šípů
Terč 2x sklopka a 60 cm terč

Změny v programu i disciplínách vyhrazeny!

Kontakt – Petr Šmíd – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript