Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Akce Akce v roce 2011 Pamětní kříže

KŘÍŽENÍ ANEB ZACHRAŇTE PAMĚTNÍ KŘÍŽE

Email Tisk PDF

Kriz_webProjekt hrazený z prostředků programu " ČSOB a Era pro podporu regionů ", jehož cílem je zachránit drobné sakrální památky v obci Strunkovice nad Blanicí. Jedná se o staré litinové kříže, které by po drobných opravách byly nově zasazeny do kamenných soklů a následně umístěny v prostorách kostelní zahrady, která v historických dobách sloužila jako hřbitov. Osazení původními i přenesenými kříži (ze současného místního hřbitova) by tak navázalo na původní využití prostoru spjatého se starobylým kostelem sv. Dominika.

Každý umístěný kříž bude doplněn keramickou prací vytvořenou samotnými obyvateli obce. Sami obyvatelé se budou částečně podílet na opravě křížů, výstavbě jejich soklů a zcela na výrobě keramických prací, které po osazení budou propojovat starobylou tradici umisťování pamětních křížů s tvorbou artefaktů, které se během let pamětihodnostmi stanou (keramické práce doplňující sokly).

Stručný výčet dílčích cílů:

 1. Informace a propagace (seznámení veřejnosti s plánovaným projektem, nabídka k zapojení do projektu)
 2. Přípravné akce (zapojení veřejnosti do výběru křížů a drobných oprav)
 3. Zdění soklů a tvorba keramických prací
 4. Instalace (osazení soklů keramickými pracemi, usazení křížů)
 5. Ukončení projektu (slavnostní požehnání)

Projekt bude zahájen veřejnou propagací v místním zpravodaji dále vylepením plakátů na veřejných místech (obecní úřad, knihovna, pošta, škola, kostel…). Plakátky budou odkazovat na www stránky občanského sdružení DEMDAAL o.s., kde budou veškeré podrobnosti i aktuální časový harmonogram.

Dále již budou následovat dílčí práce, výběr křížů a jejich oprava. Po ukončení této fáze nastane samotná výroba keramických artefaktů (kachlíků, obkladů či drobných skulptur). Tato práce je naplánována na zimní období, aby nenarušovala koloběh sezónních prací obyvatel obce.

Stručný harmonogram keramického tvoření:

 1. Kolektivní volba tématické linie prací
 2. Kresebné návrhy konečných děl (jedinci či skupiny budou tvořit doplňující keramický artefakt pro předem konkretizovaný kříž)
 3. Vyměření velikostí – konkretizace pro dané kříže
 4. Tvorba a následný první výpal
 5. Povrchová úprav – glazování – druhý výpal
 6. Umístění na sokly křížů

S příchodem jara roku 2012, by práce měly být ukončeny osazením křížů do dekorovaných kamenných soklů a konečným slavnostním požehnáním – malou slavností.

Partneři:

Hlavním partnerem projektu je Nadace VIA, ČSOB a Era,

dále pak:

 1. Starosta obce Strunkovice nad Blanicí Ing. Karel Matějka (podpora projektu a souhlas s využitím obecních prostor kostelní zahrady pro realizaci obnovy sakrálního dědictví obce)
 2. Místní základní škola (v rámci projektu bude ve zdejších dílnách umístěna provizorní keramická dílna)
 3. Zástupce zdejší farnosti vikář Josef Sláčik (podpora projektu ve smyslu duchovním a převzetí patronátu nad závěrečným požehnáním)
 4. Dobrovolníci z DEMDAAL o.s. (organizace celého projektu, vedení keramické tvořivé dílny, distribuce keramických prací k výpalu atd.)
 5. Paní Iva Tesárková (provozovatelka keramické dílny, která zprostředkuje nutné výpaly keramických prací)
 6. Mgr. Iva Bukačová (lektorka keramického tvoření)

PLAKÁTY

 • Zahajovací plakát ke stažení ZDE
 • Plakát ze dne 29. 8. 2011 ke stažení ZDE
 • Plakát ze dne 8. 10. 2011 ke stažení ZDE
 • Plakát ze dne 11. 10. 2011 ke stažení ZDE
 • Plakát ze dne 13. 10. 2011 ke stažení ZDE
 • Plakát ze dne 7. 3. 2012 ke stažení ZDE + pozvánka obecná, konkrétní
Fotodokumentace k projektu - strana1, strana2, strana3, strana4, strana5, strana6, strana7, strana8, strana9, strana10, strana11

 

Zapojení veřejnosti:

Kdokoli z veřejnosti se může podle svých možností zapojit do veškerého dění kolem plánovaného projektu. A to, jak je již popisováno výše do výběru památečních křížů, jejich oprav, stavby soklů i tvorby dekoračních keramických artefaktů jako nositelů nově vzniklé pamětihodnosti.


AKTUÁLNĚ K PROJEKTU:

 • Čtvrteční úvodní setkání  (9.6.2011)  dobrovolníků DEMDAAL o.s. a zájemců z řad veřejnosti proběhlo za účasti starosty městyse Ing. Karla Matějky, vikáře P. Josefa Sláčika a stavebních a památkových odborníků.
 • Byla prodiskutována základní koncepce, ke které se vyjádřili všichni zúčastnění ( bylo nás více jak 20, takže o návrhy nebyla nouze a to je moc dobře) . Z nastíněných variant provedení byla  nakonec vybrána realizace křížové cesty gradující ve svém závěru pozitivní nadějnou vizí. Cesty,  která odráží životní pouť každého jednotlivce bez ohledu na jeho zaměření, vyznání či víru, cesty,  která je individuální a součastně společná všem. Je pokračováním života generací,  je stále aktuální a vypovídající v čase.
 • A právě myšlenku pokračování,  předávání a propojování cest pojmeme coby ústřední motiv. Využijeme původních křížů jako odkazu našich předků a symbolu přesahujícího život,  navážeme na ně vlastním dílem ( keramické kachle ) a nainstalujeme v kostelní zahradě kompozici patnácti zastavení.

Časový harmonogram - v horizontu měsíců:

červenec – srpen 2011

 • konkrétní rozpracování  linie  projektu na základě domluvy z úvodní schůzky, shromažďování materiálu
 • Mgr. Bukačová připraví podklady pro keramické tvoření,  Ing. Kozler poptá dřevěné trámy či kmeny

(změna materiálu - původně byl uvažován kámen, ale většina, včetně odborníků, se přiklonila ke dřevu)

září – říjen 2011

 • čištění křížů, příprava dřevěných dílců

listopad 2011 – leden 2012

 • tvoření keramických artefaktů ztvárňujících jednotlivá zastavení v současném pojetí

jaro 2012

 • instalace jednotlivých zastavení v zahradě, slavnostní vysvěcení

Keramické práce na jednotlivých zastaveních je možné pojmout jako společné vícegenerační dílo rodů či rodin, bude potřeba šikovných rukou při čištění křížů, opracování dřeva či zednických pracích, bude potřeba pokrýt finanční spoluúčast záměru.

Cokoli by Vás v souvislosti s projektem napadlo, neváhejte nás kontaktovat!

krizeni_logoPojďte spolu s námi obnovit staré, poničené kříže, pojďme společně zachovat odkaz našich předků a vlastní prací jej dotvořit do nové podoby vypovídající o naší současnosti a nesoucí odkaz do časů příštích...

Zveme všechny děti, mládež i dospělé ke spolupráci na projektu, který je financován prostřednictvím Nadace VIA z programu " ČSOB a Era pro podporu regionů", a který bude veřejnosti představen 9. června 2011 v 18 hodin na setkání v prostoru bývalého hřbitova u Kostela sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí. Projektu, který díky Vaší pomoci dostane konkrétní podobu

V tuto chvíli znovu veliké díky všem za jakoukoli dosavadní pomoc.

 

 


 

Co v tuto chvíli potřebujeme - co se děje právě teď:

 • na keramických pracech se budou podílet také nevidomé sestry Šímovy - pokud by se někdo chtěl stát jejich instruktory při této práci
 • Veliké poděkování patří Ivče a Fandovi Bukačovým, kteří darovali dubové dílce na jednotlivá zastavení. V tuhle chvíli je zbavují kůry dobrovolníci ve Svojnicích a připravují je tak, aby se mohly později osadit kříži a keramickými pracemi.
 • V sobotu 3. září od 16 - ti hodin budeme  ve Strunkovicích na bývalém hřbitově u kostela vyzvedávat staré kříže, vybírat ty, které se využijí a budeme je čistit a upravovat. Prosíme všechny, kdo mohou  pomoci, aby přišli. Vítaná je zejména pomoc silných mužů :). Děkujeme.
 • Díky Jirkovi Podlešákovi, Vaškovi Kozlerovi a Pepovi Capůrkovi se podařilo kříže vyzvednout ze země -  bez nich bychom to nezvládli, byla to pořádná fuška. Manželé Podlešákovi ještě předem posekali celou zahradu, abychom se ke křížům vůbec dostali. Nad naše očekávání nebyly převážně kompletní, povětšinou jsme objevili spoustu  jednotlivých fragmentů, krásně tvarovaných a zdobených. Budeme tedy zase maličko pozměňovat způsob konečné podoby jednotlivých zastavení.  Děkujeme za pomoc  také Andulce, Májince, Marušce a Janičce. Hrubé nečistoty - hlínu a trávu jsme odstranili proudem vody a vyzkoušeli způsob čištění. Ručními kartáči toho moc nezmůžeme, bude potřeba elektrická vrtačka s drátěným nástavcem. A proto:
 • Sejdeme se v sobotu 17.9. ve 14.hodin ve sběrném dvoře ve Strunkovicích, kam jsme kříže převezli - nikoli proto, abychom se jich nenávratně zbavili, ale proto, že s laskavým svolením pana starosty můžeme tyhle prostory využít nejen k upravování křížů, ale také k jejich uložení přes zimu. Prosíme o pomoc zejména muže - je potřeba vzít si na práci vrtačku s nástavcem kotouče na čištění železa. Přijďte kdo můžete, čištění je velmi pracné, proto uvítáme každou pomocnou ruku. Ostatní pak budou kříže dočišťovat a natírat. Kříže by si měly zachovat patinu času a měla by vyniknout krása jejich vypracování.
 • Po zvážení techniky čištění křížů jsme po domluvě nakonec zvolili způsob pískování - jde o způsob rychlejší a dokonalejší. Na sobotní setkání nebude tedy potřeba čistících kotoučů, ale pomocných rukou se hodí i tak mnoho - čeká nás důkladné dvojvrstvé natírání a lakování. Budeme za pomoc vděčni. 
 • Děkujeme  moc panu Josefu Dvořákovi, Tomáši Dvořákovi, Tomáši Brychovi a Pavlovi a Tomáši Friedkovým za odkornění dřevěných dílců, byla to práce úmorná, ale zhostili se jí skvěle. Dílce jsou uloženy tak, aby mohly vysychat a na jaře je pak osadíme jednotlivými kříži a keramickými pracemi.
 • Díky moc Renče a Tomášovi za rozebrání jednotlivých součástí křížů ( 11.9.2011) tak, aby mohly být pořádně vyčištěny, Tome díky za odvezení křížů k vypískování.
 • Kříže a jednotlivé fragmenty se zkušebním vypískováním změnily k nepoznání, pořádně prokoukly, jsou to nádherné práce.
 • A opět změna v konečné povrchové úpravě křížů - tentokrát konečně konečná:) - aneb projekt je skutečně živý a vyvíjí se. Přemýšlíme společně, jak to nejlépe udělat.  Nejvěrohodnějším postupem odpovídajícím dřívější podobě křížů bude podle zkušenosti kumštýřů nanesení směsi fermeže a terpentýnu ve dvou vrstvách - první řidší a po zaschnutí druhé hustější ( rada pana kováře Nekováře z Netolic ).  Takže tak to uděláme - přípravky jsou již nakoupeny. Kříže získají za pomoci látek na přírodní bázi matný kovový vzhled a olejovou impregnaci. Přijďte prosím pomoct, ať je nás co nejvíc.
 • Z technických důvodů - kříže ještě nejsou bohužel vypískované, přesouváme úpravu křížů na jindy - termín upřesníme. Díky za pochopení
 • Po vzájemné domluvě a se souhlasem P.Josefa Sláčika bude ve strunkovickém kostele sv. Dominika postupně instalována expozice zobrazující průběh prací na projektu. Budou zde shromažďovány jednotlivé komponenty doplněné textovou a obrazovou dokumentací. Veřejně tak bude možné dění nejen sledovat, ale současně i společně diskutovat, promýšlet, rozjímat a prosit za požehnání vznikajícího díla. 
 • V kostele budou postupně umisťovány částečně zkompletované díly jednotlivých zastavení včetně dřevěných dílců - linie projektu bude postupně dotvářena a hotová kompozice dřeva a křížů či fragmentů poskytne inspiraci k tvorbě keramických artefaktů.

V tuto chvíli ( 27.9.2011) stále ještě čekáme na vypískování křížů. Něco málo je už hotovo a natřeno - práce se ujal Vašek s Pavlínkou ( po Fanouškovi - 1 rok, prozatím druhá nejmladší účastnice projektu - 6 let - ale natírání ji šlo skvěle a moc ji bavilo ). Natřené kříže už začínají přirozeně stárnout a vypadají přesně tak, jak jsme si představovali - díky za radu pane Nekováři. Vašek si vzal na starost obstarání šroubů a začneme s kompletací dřevěných dílců, které ještě před tím bude potřeba přebrousit.

Sejdeme se v sobotu 1. října v 17. hodin ve sběrném dvoře ve Strunkovicích a budeme pokračovat v práci na jednotlivých zastaveních - přebrousíme dřevěné dílce a pospojujeme je, měla by být vypískována část křížů, takže je budeme natírat. Přijďte prosím pomoct.  Vezmete- li s sebou vrtačku, sadu vrtáků na dřevo či kov a kotouč na přebroušení dřeva, bude to fajn. Nemáte-li, nevadí, přijďte i tak. Děkujeme

Veliké poděkování patří společnosti SLS- Kovotechnika, s.r.o. Těšovice panu Květoslavu Pálkovi za darování kovových dílců pro spojení  a montáž dřevěných podstavců jednotlivých zastavení křížové cesty.

Díky Vašku, Markétko a Renčo za sobotní práci na dřevěných dílcích - máme více jak polovinu dočištěnou ( Vašek si pořádně užil broušení a prachu) a natřenou. Na víc už nezbyl čas ani síly.  Nevadí, pokračovat se bude příště. Ve středu 5.10. budeme s Ivčou rozměřovat konkrétní umístění jednotlivých zastavení. Vašek  zas dovezl část vypískovaných křížů a natírá - jde to pomalu ale jistě.

V sobotu 8.10. od 9.00 hodin budeme dorovnávat terén kostelní zahrady hlínou - opět prosíme o pomoc. Hlína se musí navážet kolečkem,  jinak není přístup možný. Pokud můžete, přijďte. Vezměte s sebou kolečko a lopatu - pánové, a železné hrábě - dámy. Hlíny je obrovská hromada, takže bude co dělat. V případě deště přesuneme práci na jindy. Díky moc.

Nad rámec projektu je potřeba upravit povrch kostelní zahrady. Na rozvezení čeká zhruba 30 tun hlíny. V sobotu v 8 hodin příšerně prší,  brigádu tedy odvoláváme.  Nedá se nic dělat. Kolem deváté se projasňuje a mraky ustupují. Začínáme se navzájem svolávat a je rozhodnuto. Jdeme na to. Hromada je obrovská. V deset nastupuje Jirka Podlešák a jeho tchán pan Marušák ( neuvěřitelně vitální pán s obrovským elánem ), přidává se svojnická parta Tomáš Dvořák, Tomáš Brych, Pavel a Tomáš Friedkovi, přichází Vašek Kozler, Pepa Capůrka, Kuba Kozler, Lucka Kozlerová, Renča, za Ořechy Matěj Kozler a Maruška Capůrková, za Milouše Janička Capůrková a za naše nejmenší Klárka, Anežka, Pavlínka, Pepíček a Jeníček. A nakládá se, vozí, rozhrnuje, vybírají se kameny, urovnává. A hromada se neuvěřitelným tempem přemisťuje. Je chladno, občas přeprchá, ale my se činíme. Malá svačinka a jde se zas dál. V půl druhé nabíráme poslední lopatu. Ještě trochu dopoklidit a je hotovo! To už začíná pořádně pršet. Neuvěřitelné - počasí akorát vydrželo a my to v rekordně krátkém čase zvládli. Špinaví a mokří nasedáme do aut a odjíždíme domů.  A pan Marušák naloží na kolečko co auta nepobrala a jako by nic v hustém dešti odchází...  Vzpomínám na naše táborové akční hry - aktivně se zapojit  a podat společně co nejlepší výkon.  Možná to dnes s nimi mělo i něco společného a navíc na závěr byla vidět další dokončená etapa společného díla. Třígenerační parta odvedla obrovský kus práce.  VELIKÉ DÍKY VŠEM!  Díky  Vaškovi za obstarání hlíny, díky všem, kteří si s ní poradili.

V tuhle chvíli připravujeme patky, které bude potřeba zabetonovat, aby nesly dřevěné dílce. Honzík Pártl přislíbil obstarání zbývajícího dřeva. Vázne nám pískování křížů - bude možná potřeba zařídit vše jinak, firma neplní co slíbila. No uvidíme, v týdnu se rozhodne. Ivča má připravené kompozice jednotlivých zastavení, takže je jasnější jejich rámec a jsou připraveny ke konzultaci s ostatními.

V sobotu 15.10. prosíme opět o pomoc zejména muže. Budeme vykopávat díry ( 15 ), zapouštět betonové patky a betonovat.  Pokud můžete, přijďte a vezměte s sebou koleko, krumpáč, lopatu a hrábě. Ale nebojte se přijít i bez nářadí. :) Sejdeme se opět v 9 hodin na kostelní zahradě. Měli by být snad konečně vyčištěné i kříže, takže prosíme o pomoc i  dámy - budeme natírat. Děkujeme. 

Tenhle víkend ( 8.-9.10 ) se projekt křížů posunul zas o pořádný kus dál. Tomáš Dvořák, Jirka Marek, Jirka Mařík a Renča stihli ještě zajistit zbývající dřevo - ve čtyřech to sice nešlo úplně nejrychleji, ale na 14 zastavení už bude dřeva dost. Ještě bude plno práce s odkorňováním. Tomáš se do toho pustí, ale ve všední se moc stihnout nedá, takže to zůstane spíš na víkend. Kromě betonování a natírání bychom i odkorňovali. Pomoc na sobotu budeme tedy potřebovat o to více. Tím spíš, že počasí už bude na venkovní práce čím dál víc nejisté. Budeme tedy rádi za každou pomocnou ruku a pokud máte nářadí na olupování kůry, vezměte je prosím s sebou. Díky moc. 

11.10. převezl Vašek většinu stále ještě neopískovaných křížů k panu Borovkovi do Netolic. Mrzí nás, že to takto dopadlo, ale po měsíčních slibech a stálém čekání se nedalo nic jiného dělat. Škoda takového zdržení, ale pan Borovka přislíbil, vyčistit kříže do konce týdne, takže v sobotu budeme opravdu natírat a zároveň kompletovat jednak kříže a dále pak i jednotlivá zastavení. Pokud se vše vydaří, měl by se zas udělat obrovský kus práce. Záleží, kolik se nás sejde. Honzík se také postaral o dřevo, máme cca 4 metry dlouhé klády na poslední zastavení - vzkříšení.  Pan Pálka pro nás už také nachystal veškeré kovové díly potřebné na spojování a upevňování. Pan starosta souhlasí s podobou a rozmístěním křížové cesty. Ve čtvrtek od 16.30 budeme v kostelní zahradě doupřesňovat konkrétní stanoviště pro dřevěné konstrukce. Kdokoli se také k tomuto může připojit.  A v sobotu naviděnou, práce bude pro každého a dokonce si bude možné i vybírat !  Veliké díky všem.

13.10. máme vypískované všechny kříže - díky pane Borovko, škoda, že jsme o Vás nevěděli dříve, mohli jsme si ušetřit spoustu starostí. Večer je s Vaškem převážíme do Strunkovic do sběrného dvora. Jsou krásné. Tento den jsme také na upravené kostelní zahradě s Vaškem, Jirkou a panem Marušákem dohodli, že s výkopem začneme už v pátek, aby se v sobotu dopoledne mohlo začít betonovat. Pánové, VELIKÉ DÍKY !

V pátek jsme s Vaškem natřeli kříže, Renča poskládala dohromady vše, co bylo kvůli čištění rozebrané, Jirka s panem Marušákem a Honzou Koštejnem vykopali většinu jam pro zabetonování patek. Zítra má být krásné počasí, tak snad vše potřebné doděláme. 

V sobotu 15.10. je po ránu první letošní mrazík ( -3 ) a v půl osmé začínáme pracovat. Vykopávají se zbylé jámy a začíná se betonovat. Děkujeme panu Staňkovi ze SMV, s.r.o. za namíchání betonu  a dovezení až na místo. Na kostelní zahradě se zalily všechny patky a současně se pracovalo i ve sběrném dvoře. Někteří obětavci stihli obě stanoviště. Odkornily se zbývající dřevěné dílce včetně dvou čtyřmetrových klád a smontovaly se komplet všechny kříže. Jirka Marek předvedl virtuózní práci s pilou, a tak se nám už rýsuje i poslední zastavení vzkříšení. Skláníme se před obětavostí pana Marušáka, který ve svém věku zastane  neuvěřitelně práce - byl s námi v pátek i v sobotu. Takže pane Marušáku, Jirkové, Slávku, Vašku, Milane,Tome, Kubo, Matěji, Petře, Markétko a Renčo veliké díky, nezalekli jste se zimy  a zůstal za vámi obrovský kus práce.

V pátek 28.10. a v sobotu 29.10. budeme na kostelní zahradě instalovat na místa dřevěné dílce pro umístění  křížů a keramických kachlů - převezeme je ze sběrného dvora a našroubujeme je k zabetonovaným patkám. Sejdeme se v pátek ve 12.30 ve sběrném dvoře. Na práci bude potřebná zejména mužská síla. Prosíme opět o pomoc. Potřebovali bychom dlouhý vrták na dřevo - čtrnáctku,  pokud někdo můžete zapůjčit, budeme rádi.  V sobotu bychom podle situace a domluvy ještě pokračovali. A taky uvidíme, co na to řekne počasí. Děkujeme, díky Vám, jsme s pracemi už hodně daleko.

13.10. máme vypískované všechny kříže - díky pane Borovko, škoda, že jsme o Vás nevěděli dříve, mohli jsme si ušetřit spoustu starostí. Večer je s Vaškem převážíme do Strunkovic do sběrného dvora. Jsou krásné. Tento den jsme také na upravené kostelní zahradě s Vaškem, Jirkou a panem Marušákem dohodli, že s výkopem začneme už v pátek, aby se v sobotu dopoledne mohlo začít betonovat. Pánové, VELIKÉ DÍKY !

V pátek jsme s Vaškem natřeli kříže, Renča poskládala dohromady vše, co bylo kvůli čištění rozebrané, Jirka s panem Marušákem a Honzou Koštejnem vykopali většinu jam pro zabetonování patek. Zítra má být krásné počasí, tak snad vše potřebné doděláme. 

V sobotu 15.10. je po ránu první letošní mrazík ( -3 ) a v půl osmé začínáme pracovat. Vykopávají se zbylé jámy a začíná se betonovat. Děkujeme panu Staňkovi ze SMV, s.r.o. za namíchání betonu  a dovezení až na místo. Na kostelní zahradě se zalily všechny patky a současně se pracovalo i ve sběrném dvoře. Někteří obětavci stihli obě stanoviště. Odkornily se zbývající dřevěné dílce včetně dvou čtyřmetrových klád a smontovaly se komplet všechny kříže. Jirka Marek předvedl virtuózní práci s pilou, a tak se nám už rýsuje i poslední zastavení vzkříšení. Skláníme se před obětavostí pana Marušáka, který ve svém věku zastane  neuvěřitelně práce - byl s námi v pátek i v sobotu. Takže pane Marušáku, Jirkové, Slávku, Vašku, Milane,Tome, Kubo, Matěji, Petře, Markétko a Renčo veliké díky, nezalekli jste se zimy  a zůstal za vámi obrovský kus práce.

V pátek 28.10. a v sobotu 29.10. budeme na kostelní zahradě instalovat na místa dřevěné dílce pro umístění  křížů a keramických kachlů - převezeme je ze sběrného dvora a našroubujeme je k zabetonovaným patkám. Sejdeme se v pátek ve 12.30 ve sběrném dvoře. Na práci bude potřebná zejména mužská síla. Prosíme opět o pomoc. Potřebovali bychom dlouhý vrták na dřevo - čtrnáctku,  pokud někdo můžete zapůjčit, budeme rádi.  V sobotu bychom podle situace a domluvy ještě pokračovali. A taky uvidíme, co na to řekne počasí. Děkujeme, díky Vám, jsme s pracemi už hodně daleko.

 • Během prodlouženého víkendu  28.-30.10. práce na křížích zas postoupily o pořádný kus dopředu. Podařilo se zkompletovat a umístit 12 zastavení - pospojovat dřevěné konstrukce a připevnit kříže. Pracovalo se v pátek, v sobotu a ještě i v nedělní odpoledne. Počasí přálo a tak jsme chtěli stihnout co nejvíce.  Tomáš,  tři Jirkové, Vašek, Petr, Pepík, Renča, Eliška, Blanka a Pavlínka se činili co to šlo. Převážely se dřevěné dílce a litina, řezalo se, vrtalo, šroubovalo, natíralo. Jirka, Tomáš  a Pepík zvládli přepravit i dvě téměř čtyřmetrové klády ( ve třech obdivuhodné ) a spolu s Vaškem usadit a upevnit. Je tedy připravená i konstrukce vzkříšení.  Děkujeme těm, kdo nám zapůjčili nářadí ( panu Šimkovi, panu Ausbergerovi, panu Pudivítrovi, Milanovi a pánům, kteří se ujali též práce), děkujeme Andulce, paní Brychové a Renče za vydatné svačiny, bez nich bychom ten montážní třídenní maratón nezvládli. Děkujeme Vaškovi za promyšlení způsobu ukotvení a za obstarání spojovacího materiálu. Děkujeme všem, kteří místo toho, aby si volné dny užili po svém, věnovali čas a sílu tomuto projektu. Tentokrát to bylo, zvláště pak pro pány montéry, hodně náročné. Složité bylo i poklízení materiálu na noc ( nekonečné přenášení sem tam ). Pokračovat budeme ještě zítra v pozdní odpoledne, snad se nám do setmění podaří instalaci zbývajících zastavení dokončit.
 • V pondělí dorazil Vašek, později také Jirka a Petr. Bohužel se nestihlo dokončit komplet vše, tma byla rychlejší. Upevnili jsme zbývající dřevěné konstrukce a připevnili několik litěných dílců. Další pokus o dokončení bude ve středu 2.listopadu, tak snad už to vyjde. Díky moc kluci za snahu.  
 • Ve středu 2.listopadu jsme s Tomášem a Jirkou  DODĚLALI veškeré montáže dřeva a litiny na všech čtrnácti zastaveních! Tentokrát jsme tmu porazili. Hurá, jedna etapa je ukončena. Kluci si ještě vzali na starost připevnění obrovského anděla na patnácté zastavení vzkříšení - bude potřeba vykoumat dřevěnou vzpěru mezi postavené klády, která poslouží zároveň pro uchycení. A koumáci to oni jsou výteční, takže je to v těch pravých rukou. Kluci díky, dotáhli jste to do konce. Máme tedy s předstihem nainstalováno v zahradě vše, co jsme původně plánovali dělat až na jaře a jsme moc rádi, že to tak dopadlo. Podzimní počasí nám dopřálo příhodný čas, to jarní by tak laskavé být nemuselo.
 • A vzápětí  další pozvání k zapojení do projektu. Od 5.listopadu začíná pravidelné každosobotní keramické tvoření - budeme ztváňovat podle vlastní představy současné osobní vidění životní cesty, na níž se každý z nás setkává nejen s krásou a radostí, ale často prožívá chvíle trápení, bolesti a žalu. Přesto je život obrovský dar a výzva zároveň. Tam, kde lidské síly, um ani rozum nestačí, nastupuje síla, která člověka převyšuje, ukazuje směr a dává naději.
 • K tvorbě keramiky je zván kdokoli, individuálním a zároveň společným dílem doplníme dosud vytvořenou kompozici do konečné podoby. Je dobré, že jsou konstrukce již napevno osazeny, bude snažší orientace velikosti kachlů. Oproti původnímu předpokladu nebudou tedy jednotlivé dílce umístěny přes zimu v kostele, bude tam však umístěna obrazová a textová dokumentace a keramické práce.
 • Vašek a Petr předběžně plánují na sobotu obstarávání kamene na vyznačení  cestičky kopírující jednotlivá zastavení a i oni přivítají pomoc. Budeme tedy, pokud to klapne, pracovat opět na více frontách. 
 • S Vaškem Čechem je předběžně domluvená konzultace kovářské výroby číselného označení zastavení - uvidíme, jestli se podaří něco vymyslet. 

krizeni_logo

V rámci projektu "Křížení aneb zachraňte pamětní kříže" proběhne v měsíci listopadu v ZŠ ve Strunkovicích nad Blanicí keramická dílna.  Zveme všechny zájemce o keramické tvoření, aby se přišli spolu s námi zapojit. V rámci rodin, rodů či skupin příbuzných a přátel  je možné dotvořit vlastní prací  jednotlivá zastavení křížové cesty, která vzniká jako kompozice historických  fragmentů starých litěných křížů a novodobé práce. Máme tedy jedinečnou přiležitost vtisknout osobitou podobu společnému dílu.  Pod vedením zkušené lektorky budeme vytvářet keramické kachle, které se stanou součástí křížové cesty, znázorňující životní pouť člověka. Tvorba nebude nikterak složitá, zvládne ji každý bez ohledu na věk či zručnost.

Přivítáme vícegenerační skupiny  (děti, rodiče, prarodiče) , práce tak bude mít symboliku reálného životaběhu a pospolitosti. Přijít mohou samozřejmě i jednotlivci. Přijďte, těšíme se na Vás.

Termíny tvoření (dílna 2.stupně ZŠ, s sebou přezůvky): listopadové soboty 5., 12., 19. a 26.  od 14 do 16 hod

 • V sobotu 5.11. jsme na úvodním setkání keramického tvoření prokonzultovali společnou linii tvorby, podělili se o jednotlivá zastavení a nechali jsme si do příští soboty čas na přemýšlení, jak každý své dílo pojme. Děkujeme Ivče, že se ujala vedení této etapy projektu Křížení, děkujeme Bohunce a Anežce Podlešákové, Marušce a Jarušce Šímové a Zuzce Sládkové za to, že přišly a těšíme se na příští sobotu, až se společně s těmi, kteří tentokrát nemohli, pustíme do vlastní keramické práce. Samozřejmě zveme i kohokoli dalšího. Sejdeme se tedy v sobotu 12.11. ve 14.hodin  opět ve školní dílně. Po konzultaci s Vaškem Čechem volíme v tuto chvíli číselné označení jednotlivých zastavení formou keramických římských čísel. Kovaná čísla se zdají být nereálná, ještě uvidíme, jestli nenapadne nějaké jiné řešení našeho druhého Vaška. Lektorka Iva Bukačová navrhuje keramické destičky připevňovat na kovové pásky spojující dřevěnou konstrukci. Obstarávání kamene na vydláždění cestičky tentokrát nevyšlo, snad se to podaří někdy příště. Tomáš s Renčou stihli ještě připevnit anděla na poslední zastavení  vzkříšení, takže už i to je hotovo.
 • V sobotu 12.11. budeme od 12-ti hodin na kostelní zahradě promýšlet konečnou verzi umístění keramických destiček. Rozhodnutí bude důležité, odpoledne pak podle něj začneme s vlastní keramickou tvorbou. Pokud někdo chce přispět svým názorem, určitě přijďte, budeme diskutovat o konečném vzhledu jednotlivých zastavení. Přivítáme také jakýkoli nápad pro dokončení Vzkříšení.
 •  V sobotu 12.11. jsme na kostelní zahradě s Ivčou, Petrem, Pavlínkami a Vaškem zaměřili velikosti a umístění jednotlivých keramických fragmentů, vystříhali a popsali kartonové předlohy a pak už jsme se přesunuli do školy na keramickou dílnu. Zuzka, paní Sládková, Bohunka, Klárka, Anežka, Anetka, tři Pavlínky, Lucka, Matěj, Jakub, Maruška, Jaruška, Bětka, Májinka a Renča se po vedením Ivči s nadšením pustili do tvoření. Stihli jsme zhotovit sádrové odlitky různých částí těla ( máme nohy, ruce, oči, ústa, obličej ), které poslouží jako forma pro hliněný reliéf, který pak na výsledné kompozici  bude symbolizovat osobní otisk  každého tvůrce, jeho sepjetí s dílem a s místem, kde žijí . Zvládli jsme také ještě udělat základní podkladovou hliněnou desku každého zastavení. Společné dílo tak v širším pojetí rodů vytváří rodina Podlešákova, Kozlerova, Šímova, Starých, Pudivítrova, Sládkova, Šandova, Tomanova a Novákova. Děkujeme Renče, že se ujala instruktáže a práce spolu s nevidomými sestrami Šímovými, které se s její  asistencí  mohou také zapojit. Příště se sejdeme už v pátek 18.11. v 17.hodin. Kdokoli další je samozřejmě  k vytváření kachlů srdečně zván.
 • 18.11.2011  Keramická dílna se nám tentokrát hodně protáhla, skončili jsme po deváté hodině. Vznikající keramická díla jsou překrásná, všichni tvůrci pojali práci originálním osobitým způsobem a vyjádření  jednotlivých zastavení promýšlejí  s hloubkou a citem. Jsme moc rádi, že vzniká kolektivní dílo, které ponese stopu současného života. Děkujeme rodičům, ze přišli tvořit spolu se svými dětmi ( od nejmenších až po dospělé ), děkujeme prarodičům, že také oni pomáhají, děkujeme všem, kteří do hlíny otiskují zástupně za široké rody výpověď cesty života. Dnes se nás sešlo zas o něco víc a to je moc dobře. Připojila se  tak rodina Brychova a Plánských a posílila rodina Kozlerova (úžasné - přišlo 6 členů :)- díky. Májinka, Betynka, Maruška, Jaruška, Jirka, Eliška, Blanka, paní Brychová, paní Sládková, Zuzka, Anetka, Bohunka, Klárka, Anežka, tři Pavlínky, Lucka, Anežka, Vašek, Jakub, Matěj, Markétka a Renča spolu s Ivčou  - ti všichni udělali na jednotlivých kachlích většinu hliněné modeláže a zdobení barevnými sklíčky. Podoba kachlíků je teď už jasně čitelná. Jsme moc rádi, že spolu s námi mohou tvořit nevidomé sestry Šímovy - práce přináší vzájemné obohacení. Potřebují sice dopomoc, nicméně pomocí hmatu vnímají jedinečným způsobem reliéf kachle, zvažují a určují jeho podobu a s vedením dokážou z hlíny modelovat strukturu i detaily. Markétko a Reni, díky, že doplníte to, nač Jaruška s Maruškou nestačí. Ivi, děkujeme moc za čas, který nám při své vytíženosti věnuješ, děkujeme za vypracování jednoduché a působivé společné linie jednotlivých zastavení a hrubé ztvárnění rysů. Děkujeme za ponechání prostoru k diskuzi nad konečnou podobou a za možnost svobodného ztvárnění vlastních představ. Děkujeme za pomoc, radu a odborné vedení. Víme, že projekt tohoto rozsahu od Tebe vyžaduje nejen časovou investici a lektorskou činnost během vlastních tvořivých setkání, ale že je za ním i spouta náročných přípravných aktivit. Práce s Tebou nás moc těší. Děkujeme také paní Hance Pártlové, ředitelce místní ZŠ, za laskavé poskytnutí prostor, kde můžeme tvořit. Sejdeme se zase za týden, v sobotu 26.11. a budeme v díle pokračovat. A stále je možné, aby se k nám přidal kdokoli další.
 • V sobotu 19.11. navezl Vašek a Petrem kameny, které využijeme pro vyskládání cestičky. Nebudou ještě asi stačit, ale to se uvidí. Umístíme je, jakmile počasí dovolí. Díky moc.
 • V sobotu 26.11. jsme pokračovali v práci na kachlích. Ivča domyslela všechny potřebné detaily a tvůrčí parta ( Májinka, Bětka, tři Pavlínky, Lucka, Vašek, Matěj, Kuba, Anežka, dvě Blaničky, Eliška, paní Brychová, paní Sládková, Zuzka, Bohunka, Anežka, Klárka, Renča, Míša a Matýsek ) vše zdárně dokončila. Dolepili jsme individuální hliněné odlitky částí těla, vytvořili otvory pro upevňující šrouby a udělali zespodu odlehčovací drážky. Hurá, máme to! Nejpracnější část keramiky je hotová! Ivi, ještě jednou moc děkujeme. Zítra převezeme kachle k paní Tesárkové a ta už se postará o vypálení. Budeme držet palce, aby se nic nepoškodilo, aby se vše podařilo a budeme se těšit, jak se naše kachle promění.  Pak bude ještě následovat konečná povrchová úprava glazováním - termín domluvíme a dáme si vědět. Díky všem tvůrcům za čas, který projektu věnovali, díky za práci, kterou odvedli. Dosud je to asi 13 hodin společného modelování.
 • V sobotu 3.12.2011 dokončila paní Tesárková první výpal kachlů. I přes veškerou opatrnost došlo u některých k popraskání a poškození. To je bohužel úskalí a nevyzpytatelnost keramického tvoření. Vše se však dá napravit a kachle dotvoříme do zamýšlené podoby. Po společné konzultaci jsme se dohodli, že nebudeme kachle znovu převážet ( a vystavovat je tak riziku většího poškození ), ale opravu a konečné glazování uděláme přímo v dílně paní Tesárkové. Teď si užijeme krásný vánoční čas a termín domluvíme hned po novém roce. Všechny kachle ještě zabezpečíme nalepením na kovovou destičku, která je zpevní a zajistí tak jejich lepší stabilitu.
 • V neděli 4.12. 2011 jsme s panem kovářem Nekovářem probrali na kostelní zahradě zhotovení číselného označení jednotlivých zastavení a mističek na svíčky.  Vašek nakreslil předlohu a pan Nekovář vytvoří vzorový komponent.
 • Ve středu 28.12. 2011 odpoledne natírala Renča další vrstvou  všechny kříže. Počasí je spíše jarní než zimní, tak jsme toho ještě využili. Večer jsme pak v kostele nainstalovali soubor plakátů provázející dosavadním děním kolem projektu křížů, který bude postupně rozšiřován a bude prezentovat naše konání až do Velikonoc.
Ve čtvrtek 9.2.2012 se po delší zimní pauze opět pokračovalo v keramické práci. Iva Bukačová a Iva Tesárková se pustily do dodělávání keramických kachlů. Abychom nemuseli fragmenty znovu převážet (a předešli tak možnému poškození), pracovaly přímo v dílně Ivy Tesárkové. Dokončily glazování a připravily kachle k poslednímu výpalu. Ke každému kachli ještě vytvořily podkladovou destičku na přizdění a zpevnění - u některých je to nutnost a u ostatních pro jistotu. Při prvním výpalu došlo k popraskání několika výrobků -  podařilo se je opravit , bohužel, jeden kachlík se zachránit nepovedlo. Bětka tak bude muset vytvořit nový, je nám to líto, ale vypalování s sebou vždy nese riziko. A Bětka je šikula, popere se s tím a druhý kachel se už musí vydařit :)

V neděli 12.2.2012 přivezla Renča s Tomášem hotové vypálené kachle. Jsme rádi, že se dílo podařilo a čekáme ještě na ten Bětčin. Pak se teprv budem radovat docela. Podkladové fragmenty ještě vysychají a na výpal teprve čekají. Dnes jsme také byli na kostelní zahradě obhlédnout, jak naše vznikající dílo odolává třeskutým mrazům a pořídili jsme několik zasněžených fotek.

V pondělí 27.2.2012 vyndala paní Tesárková z pece podpůrné podkladové destičky - bohužel všechny popraskaly a není možné je pro zpevnění použít. Celodenní Ivčina práce tak přišla vniveč - Ivi, promiň, je nám to moc líto. Volíme tedy cestu podložení plechovými tabulkami - s Vaškem jsme proměřili všechny kachlíky a zadáme jejich výrobu - SLS - KOVOTECHNIKA opět pomůže, pan Mikuláš Richter se o to postará. Vašek domluvil také zhotovení číselného značení jednotlivých zastavení - kovářské práce zajistí pan Josef Fatka z Prachatic. Vašek Čech se postará o zformátování a tisk informační tabulky a Ivča dodělá keramické zaslepení otvorů na kachlích. Díky všem za snahu dovést projekt ke zdárnému konci. 

V pondělí 5.3.2012 jsme keramické kachle umístili do kostela sv.Dominika, kde budou až do doby, než je dáme na stálé místo - na jednotlivá zastavení křížové cesty. Na Bětčin kachlík stále ještě čekáme, do konce týdne by snad měl být hotový, stejně jako plechové destičky a číselná označení.

 V sobotu 10.3. 2012 budeme od 11:00 na kostelní zahradě pokračovat s instalací číselného označení jednotlivých zastavení ( pan Fatka už je všechny vyrobil - moc děkujeme ) a snad také ( budou-li hotovy) s natíráním podkladových kovových destiček.

V sobotu 10.3. 2011 jsme se nakonec do montáže nedali, ještě bude potřeba na vykovaných dílech udělat nějaké úpravy. Vašek s Matějem a Kubou natřeli kovové destičky - děkujeme panu Pálkovi za jejich zhotovení. Příští víkend, pokud bude počasí přát, bychom tedy vše dokončili - umístili číselné značení, podkladové destičky a nalepili keramické kachle. Prosíme tedy, přijďte nám pomoct se závěrečnou etapou. 

V sobotu 17.3.2011 se v 9:00 sejdeme na kostelní zahradě - prosíme, přiďte kdo můžete. Bude krásné počasí a tak se snad podaří vše dodělat. Máme komplet všechny kachle, ( i Bětčin už je hotový a je moc hezký), číselné značení, podkladové destičky ( díky Vaškovi, Kubovi a Matějovi za to, že natřeli i spojovací pásy dřevěných dílů ). Ivča dokončila také artefakt pro zastavení vzkříšení.  Práce tedy bude víc než dost.

O víkendu 17.-18.3. 2012 jsme dokončovali jednotlivá zastavení. Umístili jsme číselná označení, kovové destičky a přilepili kachlíky. V neděli po zaschnutí lepícího materiálu jsme ještě dočistili okolí keramických kachlíků. Díky Vašku, Lucko, Pepo, Tomáši a Renčo za to, že jste přišli a pomohli. Zbývá zaslepit otvory ( snad se podaří udělat v pondělí ), doopravit nátěr, umístit informační tabuli a Vašek ještě musí domyslet upevnění zastavení vzkříšení. V nadcházejícím týdnu se snad s tím vším poperem. 

V uplynulém týdnu Vašek s Pavlínkou přilepili krytky na otvory v kachlíkách. V pátek 23.3.2012 dovezl Vašek Čech hotovou informační ceduli a v neděli ji Tomáš s Renčou připevnili. Zbývá tedy ještě dokončit Vzkříšení.

Montáž keramického kachle Vzkříšení nakonec  zůstala až na sobotní dopoledne 31.3.2012 - Vašek finišoval opravdu na poslední chvíli. Ale podařilo se. Domontoval a pak hned vítal Oboroh, který přijel krátce po poledni. Děkujeme všem, kdo pomohli nachystat vše potřebné na zakončení - díky těm, kteří nachystali pohoštění ( Míša, Andulka, Májinka, Míša, David, Markétka, Milan, Tomáš s maminkou a  Renča s babičkou ), vše bylo moc dobré.

Na odpolední slavnosti se nás sešlo zhruba 120. Počasí nebylo zas až tak přívětivé, ale s lijákem přece jen  počkalo, až všechno skončí. Děkujeme panu místostarostovi Rudolfu Touškovi za jeho slova uznání, P.Josefu Sláčikovi za obřad svěcení a Oborohu za hudební pásmo žalmů, kterým přispěl k umocnění slavnostní atmosféry. Děkujeme panu Václavu Malinovi, redaktorovi Českého rozhlasu České Budějovice, za poskytnutí prostoru ve vysílání o Velikonocích a za možnost představení našeho společného projektu. Děkujeme všem za krásné odpoledne v závěru postní doby. Zveme všechny na Velkopáteční  modlitbu křížové cesty, kterou povede pan jáhen František Benda.

Na Velký pátek 6.4.2011 jsme s panem jáhnem Františkem prošli v modlitbě křížovou cestu. Bylo nevlídné děštivé počasí a rozblácený terén nedovolil obejít jednotlivá venkovní zastavení na zahradě. Rozjímání nad křížem, nad smyslem žití, bolesti a utrpení v prostorách kostela sv. Dominika otevřelo pohled na neproniknutelné tajemství a podstatu života. Obřad doprovodil zpěvem místní chrámový sbor.

Křížová cesta ve Strunkovicích nese osobní otisk každého, kdo se na jejím budování jakkoli podílel. Nese otisk nejen konkrétní práce, ale také niterného poselství, které není možné spatřit, ale jehož síla je obrovská. Vede dál přes čtrnácté zastavení, nezůstává ve tmě hrobu a smrti, ale pokračuje skrze událost Veliké noci do plnosti světla.  Věříme, že může být inspirací, zastavením a povzbuzením pro každého, kdo vnímá život jako výzvu a jde jím svou osobní, jedinečnou cestou.   

 

 

 

 Era_pomaha_horizont

CSOB_cmyklogo_1