Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Kluby Airsoft Pravidla

Všeobecná pravidla Airsoftu

Email Tisk PDF
Airsoft, stejně tak jako každé jiné sportovní odvětví má svá pravidla. Nejde jen o bezpečnost soutěžících, ale i airsoft pravidla, která zajistí lepší hratelnost, fair-play chování, atd.

Bezpečnost predevším. Na to brát ohled na prvním místě. Na druhém fair play .... O ničem jiném to není.

Airsoft - bezpečnostní pravidla

 • Každý si musí chránit zrak - nutno používat bezpečnostní brýle, které jsou určeny k Airsoftu.
 • Každý musí dbát domluvených dílčích pravidel airsoftové hry.
 • Hráč by měl hrát s takovou bezpečnostní výbavou aby měl chráněné oči a důležité části těla. Úrazy nejsou při hře vyjimkou.

Airsoft Pravidla hry - fair-play

 • Zásah platí do celé výstroje. Pokud ti trefí Airsoft zbraň, můžeš pokračovat se záložni pokud ji máš. Pokud ne. Odcházíš.
 • Zásah platí do celého těla i výstroje. Zásah je povinné přiznat.
 • Airsoft zbraň je zbraň kategorie D - zodpovědnost
 • Airsoft zbraň lze upgradovat. Myslete ale na to, že je to střelná zbraň kategorie D a čím vyšši výkon, tím větši zraněni může způsobit. Jelikož jsou tyto zbraňe od 18 let, je zde trestní zodpovědnost. Pakliže je hráč mladší, odpovědnost vzniká na právním zástupci.
 • Jestliže se vyskytuje na herním poli človek, který je dostatečně starý na trestni zodpovednost, tj. 18 let a vice, myslete mladši hráči na to, že pokud se něco stane, bude z toho mit velke problémy právě on.
 • Nošeni Airsoft zbraně na veřejnosti podléhá zákonům a legislativě platné v ČR. Takže pokud Airsoft zbraň prenáším, nosím ji skrytou nebo umístěnou v obale k tomu určeném. V žádném připadě ne tak, aby byla Airsoft zbraň videt a budila pocit nebezpečí ve veřejnosti.
 • Přeci jen to jak se hráč Airsoftu chová na veřejnosti ukazuje nejen na to jaký on sam je, ale predevším na to, jaká je komunita Airsoft hráčů. Opravdu nikdo nestoji o to, aby Airsoft hráči byli bráni jako něco špatného a tudíž nežádoucího.

Airsoft a herní prostory

 • Snažme se, abychom se vyvarovaly místum se zvýšeným rizikem úrazu, např: kanály, štoly, skály a jiná nebezpečná místa.

Airsoft pravidla a civilní osoby

 • Je zvykem mezi hráči, že pokud se při airsoftu objeví v prostoru hry civilní osoba, je nutné neprodleně poté co ji spatříte informovat o přítomnosti nehráče a okamžitě ukončit střelbu. Zraněni člověka který jen procházel, může vést ke zbytečným a velkým problémům.

Airsoft a zbytečný konflikt

 • Snažíme se hrát fair play. Pokud mě zásahnou, odchazím. Ve vyjimečných případech se může stát, že zásah necítím. Pakliže mi protivník | soupěř oznámí, že jsem dostal zásah, bez debat odcházím. I ve sporných případech. Nemá smysl zbytečně vyvolávat konflikt.

Střelba do hlavy

 • Ano, může se stát. Z větší vzdálenosti můžeme omylem zasáhnou protivnika. Ale snažíme se tomu vyvarovat. Na hlavě je spousta citlivých míst a orgánů. Takže pokud je to možné, snažíme se aby střelba směřovala na tělo a končetiny.

Airsoft pravidla a Pyrotechnika

 • Pyrotechnika je na spoustě mist zakázána nejen při hře, ale i zákony ČR. Například v lese by se urcitě neměla používat, natož v létě a období vysokých teplot, kdy je zvýšené riziko vzniku požáru. Pakliže se používá, tak jen v místech k tomu určených a ke hře vhodných a pokud možno co nejmenši třída nebezpečnosti.

Zásah Airsoftovým granátem

 • Zásah airsoftovým granátem je v okruhu 5m. Stojí-li protivnik za zdi, samozřejmě ve hře neumře. Je chráňený... Hráči by se měli vyvarovat použivání nebezpečných látek a trhavin. Slzný plyn do hry rozhodne nepatři... Myslete na to, že je to především hra, ne způsob jak si ublížit.

Mrtvoliště

 • Mrtvoliště je určeno na bezpecném místě, kde je zákaz střelby. Je společné, pokud se strany nedomluví jinak a každá strana nemá vlastní.
 • Pokud jsem na mrtvolišti, nechávam si z bezpečnostních důvodů ochranné brýle a dodržuji pravidlo, že se na něm nestřílí. Může se stát, že hráč který uslyší z toho směru střelbu, obrátí zbraň a střelbu zbytečně opětuje. Opět zbytečný konflift.

Pravidla Airsoftových her

 • Naše Airsoftové hry navštěvují také děti a rodiče. Ne každý kdo se na nás přijde podívat je hráčem Airsoft. A tak je nutné mít na ostatní ohled a dodržovat z důvodů bezpečnosti dodržovat základní pravidla.

Základní pravidla - Airsoftové hry

 • Mimo soutěž mít zbraň zajištěnou, mimo stanoviště vyndaný zásobník, v prostoru soutěžních stanovišť všichni nosí ochranné brýle. Dbát pokynů pořadatelů, rozhodčích, pomocníků pořadatele, neohrožovat zdraví ostatních účastníků, zbraně používat (zastřelovat) jen na místech k tomu určených. Po absolvování stanoviště postupovat obzvlášť opatrně s nabitou zbraní, omezit hecování o výkonu zbraně a následní ukázky.

Je přísně zakázáno!

 • Konzumovat alkohol a jiné chování ovládající látky. Poškozovat vybavení stanovišť, nebo celého areálu. Provokovat, řešit soukromé spory. Znevažovat rozhodnutí rozhodčích.