Demdaal z.s.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home


Text do novin

Email Tisk PDF

K létu patří prázdniny, k prázdninám letní tábory a k táborům spousta zážitků a her. Tuhle rovnici známe my mladí, kteří každoročně připravujeme letní tábor farního úřadu Netolice. Začínali jsme jako relativně malý tábor semknutý kolem zakladatele táborové tradice v Netolicích – P. Josefa Sláčíka a během let jsme se rozrostli na tábor, kde se nejen děti počítají v desítkách. Pro tento rok jsme zakotvili na tábořišti ve Vráži u Písku, na poklidném místě uprostřed lesů. Toto místo jsme nezvolili náhodou – celotáborová hra s názvem „Kruh života“ již podle svého názvu naznačuje, že jsme se protentokrát odpoutali od legend a pohádkových příběhů a otevřeli pohádkový příběh nejkrásnější – přírodu kolem nás.
Jako trosečníci jsme museli nejprve ze země vydolovat dostatek obživy a poté začít pátrat po ostrově. Objevili jsme domorodce a obchodovali s nimi, byli jsme přepadeni piráty a hledali způsob, jak se z ostrova dostat. To se nám společným úsilím nakonec podařilo a tak jsme se po dvanácti dnech vrátili zpět do svých domovů. Štastní, spokojení a možná i o něco chytřejší a zkušenější. Cílem tábora totiž bylo uvědomit si odpovědnost za přírodu kolem nás, vnímat ji jako křehký dar, který je nutné chránit pro další generace. Nakolik se nám to podařilo, nechť ukáže budoucnost, protože právě ta leží v rukou dětí. Přírodu není možné chránit jen pomocí zákonů a vyhlášek, je zapotřebí uvědomit si velkou pravdu, která je vidět všude kolem nás a kterou vyjádřil náčelník Sattle již v roce 1854 ve své slavné promluvě ke guvernérovi Washingtonu: „Víme, že země nepatří lidem, ale že lidé patří zemi – to víme.
Všechno je vzájemně spojeno jako krev, která spojuje jednu rodinu“.
Kéž se tedy nám lidem v budoucnosti daří respektovat, lépe poznávat a chránit velký kruh života. Kéž si uvědomujeme vlastní závislost na přírodě a na Bohu, který je všude a ve všem.