Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home
Tábory


TÁBOROVÝ ŘÁD

Email Tisk PDF
Pro správný chod tábora, dobrou náladu a bezpečí všech je velmi důležité, aby existovala pravidla. Pravidla nás nesvazují, ale říkají nám, čeho se vyvarovat, abychom si celý tábor hezky užili. Bez základních pravidel by nikoho z účastníků tábor nebavil, a proto je dodržujeme všichni – děti i dospělí. Jako účastník letního tábora se vždy snažím při svém každodenním jednání dbát o dobré jméno tábora. Budu dodržovat táborový řád!
 1. Dodržuji denní režim, svěřené úkoly se snažím pečlivě a zodpovědně plnit, s pomůckami a sportovními potřebami zacházím opatrně a chovám se tak, abych nikomu neublížil. Vždy všechny vypůjčené věci v pořádku a včas vracím na určené místo.
 2. Řídím se pokyny vedoucích, bez jejich svolení se nevzdaluji z programu ani z objektu tábora, nevstupuji na zakázaná místa. Zvláštní opatrnosti dbám při koupání a nočních hrách.
 3. Ke všem v táboře se chovám kamarádsky, slušně a s pochopením pro jejich slabé stránky, protože ani já nejsem dokonalý. Totéž očekávám od ostatních. Snažím se být samostatný a svým přístupem neomezuji ostatní. Vím, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých. Nesnížím se k používání hrubých slov a vulgarismů a zdržím se jednání, které by vedlo ke sporům, rvačkám a vzájemné nesnášenlivosti. Hry beru s úsměvem, umím vyhrávat i prohrávat. Neposmívám se ostatním.
 4. Aktivně se účastním veškerého táborového programu, dodržuji polední a noční klid. V době nočního klidu nevstupuji do ubytovacích prostor druhých.
 5. Nenarušuji společný program používáním mobilního telefonu, během her jej nenosím u sebe.
 6. Veškeré problémy bez otálení hlásím svému družinovému nebo hlavnímu vedoucímu a to kteroukoli denní a noční dobu. Pokud budu mít pocit nespravedlnosti či špatného zacházení, bez obav se obrátím na hlavního vedoucího nebo na kteroukoli dospělou osobu v táboře, ke které mám důvěru. Veškeré ztráty hlásím svému vedoucímu.
 7. Dbám na osobní hygienu a čistotu, udržovat pořádek ve svých věcech. Pořádek udržuji také v celém táboře i jeho okolí třídím odpadky a odnáším je do připravených nádob na určené místo. Chovám se šetrně k přírodě i zařízení a vybavení tábora a vyvaruji se jeho úmyslného ničení. V případě úmyslného ničení způsobenou škodu uhradím. Veškeré způsobené škody ihned nahlásím.
 8. Dodržuji pitný režim, neplýtvám potravinami a šetřím s vodou. Do kuchyně platí přísný zákaz vstupu!
 9.  Bez vědomí a dozoru dospělých nemanipuluji s ohněm.  
 10. Jakékoli i sebemenší zranění či nevolnost ihned ohlásím zdravotníkovi nebo vedoucímu, žádné zdravotní potíže netajím.
 11. Po dobu tábora dodržuji přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, používání všech omamných a psychotropních látek a nedopouštím se násilí, hrubé neslušnosti a skutků, které by mohly být klasifikovány jako přestupek nebo trestný čin. Za porušení tohoto zákazu budu z tábora ihned vyloučen bez nároku na jakoukoli kompenzaci.
 12. Pro každého mám vždy milý úsměv a vlídné slovo, umím uznat chybu a omluvit se, umím poprosit a poděkovat jsem vděčný a pozorný
 

Proč jezdíme na tábory?

Email Tisk PDF

Zeptali jsme se našich vedoucích na jednu základní otázku, možná Vám odpovědi na ní pomohou nahlédnout pod pokličku našeho občanského sdružení.

Proč jezdíš na letní tábory?

Petr: Pokud bych chtěl na tuto otázku zcela odpovědět, musel bych sepsat hodně dlouhý odstavec textu, ve kterém bych mluvil o svém vztahu k dětem, o poslání a vnitřních pocitech. Ze všech těchto úvah vypíchnu alespoň jednu rovinu. Každým rokem pomáhám rozestřít před dětmi jiný příběh – lidé mají příběhy rádi, dokonce si je pamatují lépe než cokoliv jiného. Kde jinde má člověk možnost vžít se do někoho jiného, na malou chvíli žít jiný život? Navíc to celé prožívá s lidmi, které má rád, s dětmi, které se umí smát a sám se přitom mnohé naučí.


Honza Holub (Sam): Jednou za rok se sejdu z lidma, které bych za celý rok jinak neviděl.
Každý rok je jiné, zajímavé a dost propracované téma.
...a hlavně mě to baví!!


Honza Holub (Holík):

1) Baví mě práce s dětmi
2) Rád si hraju a tábor mi umožňuje zapomenout na všední život
3) Rád něco tvořím a vymýšlím
4) Team lidí se kterými děláme tábor
5) Radost dětí, když se nám něco povede a ony to ocení


Kobra: Na letní tábory jezdím už od první třídy. Nikdy nezapomenu na to jak jsme všichni děti spaly ve vojenském stanu kde stačilo trochu zapršet a půlka byla tím rázem neobyvatelná. Myli jsme se v plechovém korytu pod širým nebem, cpali do sebe něco co připomínalo rýži  a ještě jsme si šli přidat protože to bylo prostě vynikající a teplou vodu  měli až poslední den tábora. Na tu dobu kdy jsme lítali  sami po lese, hráli si na skalách nebo u vody a nikomu se nic vážného nestalo. Maximálně potlučené koleno a když se někdo ztratil tak se do večeře našel a jelo se dál a bez stresu. Tím narážím na dnešní úzkoprsost a né-li přehnanou bezpečnost. Chápu že od té doby je to vývoj dopředu, který je dost dobře odůvodněn dnešní dobou. Ale prostě neztotožnil jsem se s tím. Na třech jiných táborech se cítím jako doma. A důvod Proč je u každého z nich trochu jiný, protože každý tábor je tak trochu jiný. Ale jedno mají stejné. Když tábor skončí tak se těším, nemůžu se dočkat až pojedu příští rok. Kdybych se na následující netěšil tak by bylo něco ve mně špatně a nejel bych. Každá cesta má svůj konec a já před pár lety už myslel, že nemám kam dál dojít, ale poznal jsem další skvělé lidi a dnes říkám že skončit na letních táborech je pro mě v nedohlednu. Chtěl bych poděkovat Chaloupce která mě „vychovala“ a díky ní jsem poznal jak jsou dětské tábory skvělé a že mě to moc baví na ně jezdit. Týnským tomu ,že se mezi nimi cítím tak dobře a jsou pro mě rodinou a Netolickým za důvěru kterou mi dali. Rozvinuli a rozvíjí mě po všech stránkách dodnes a budou.


Vašek: Zážitky z letních táborů stále patří k těm nejkrásnějším v mém životě. Nic takového ovšem nelze předat jinak než umožnit každému prožít si své vlastí. Věřím, že společně vytváříme nezaměnitelné prostředí, které každému přinese nejen nové zkušenosti, dovednosti a kamarády, ale i jinší pohled na svět či ponaučení.
Navíc neznám lepší způsob jak na chvíli zapomenout a odpočinout si od uspěchaného světa počítačů. To vše ve společnosti skvělé party lidí.


Věrka P.: Na náš křesťanský tábor jezdím kvůli tomu, že jsem v okruhu lidí, kteří jsou věřící, ale nejen proto, ale také kvůli tomu, že zde má člověk dost kouzelných přátel, na kterých mi záleží, a můžu se věnovat dětem. Lze se zapojit do programu, ale také žít křesťanským životem s lidmi, kteří nás něco naučí, můžeme právě získat nové zkušenosti. Vidět svět opět jiným pohledem, neboť názory se liší a každý může prožívat tábor jinak impulzivně a každý se na svět dívá jiným pohledem.

Např. U sebe můžu říct, že jsem ráda u dětí, ale proč nevyzkoušet úhel pohledu i z jiné pozice a musím uznat, že loňský tábor mi ukázal, že můžu mít radost i z toho, že uklízím toalety. Ten adrenalin, kdy člověk netuší, aby náhodou nebyl někdo na pánských záchodech….

V těchto málo verších jsem chtěla ukázat, jak moc mám ráda, když jsme společně na táborech a můžeme se spolu denně setkávat.

Na našem křesťanském táboře,
žijeme ve společné kultuře i víře.
Snažíme se pomáhat druhým,
a nosit Boha v srdci svým.
Bez dobrých kamarádů,
lze rychle ztratit hlavu.
Mše tu míváme,
s radostí zpíváme.
Od rodičů si odpočineme,
různé hry si zahrajeme.
Nové lidi poznáme,
noční hlídky rozdáme.


Paja: Baví mě práce s dětmi, je zde skvělý kolektiv lidí, spousty legrace a nezapomenutelné zážitky =)


Míša: Protože:

 • cítím, že to má smysl
 • mám radost z pohledu na veselé dětské oči, když běží lesem v zápalu hry
 • mě těší být se svými přáteli
 • tím roste Boží dílo
 • mi zůstávají krásné vzpomínky
 • si vytvářím kladné vazby na děti, které trvají i mimo tábor
 • mám radost z práce pro ostatní
 • si vážím důvěry rodičů

Slávek:

 • cítím, že to má smysl
 • mám radost spolu s kamarady připravovat něco pro ostatní
 • každý může přiložit ruku na Boží vinici
 • věřím, že děti snad prožívají s námi hezké chvilky plné radosti a smíchu a třeba se i něco naučí do života
 • protože já sám se mnohé od dětí stále učím

Ládík R. ml.: Protože je to tam super a baví mě to tam. Občas je tam i sranda tak asi proto.


Anča: Baví mě práce s dětmi, ráda si hraju, nesnáším nudu a skvělé zážitky mi nikdo nevezme:)


Alča: Jednak je to pro mě příležitost být se svými přáteli. Dalším důvodem je práce s dětmi, je to krásné s nimi prožívat okamžiky radosti z vítěztví, ale i smutné okamžiky prohry. Ale hlavním důvodem je to, že přestože se svým působením snažím jim něco předat, často to u mě dopadá tak, že já si odnáším mnoho od nich.


 

Aktualizováno Úterý, 16 Únor 2010 22:22