Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home

Propozice lukostřeleckého závodu GENIUS LOCI - 24. 9. 2011

Email Tisk PDF

Soutěž

Každý střelec se může zúčastnit jen jedné soutěže: 

 • Soutěž dětí - do 15.let - nerozlišují se kategorie (jednoduchý i sportovní luk pohromadě)   

 • Soutěž dospělých - od 15.let včetně

Je možnost započítat výsledky do lukostřelecké ligy (www.lukostrelec.cz)


Kategorie

Každý střelec je zařazen do jedné z kategorií podle svého luku: 

Jednoduchý luk

 • Luk z jednoho kusu s mimostředovým vedením šípu (tj. bez střeleckého okna) - celodřevěný, lepený nebo kompozitní luk z tradičních materiálů nebo s příměsí laminátu
 • Šípy z libovolného materiálu, ale hroty musí být bez zpětných háčků - nerozšiřující se (terčové)
hroty_ANOhroty_NE

Sportovní luk

 • Luk z libovolných materiálů, může být i skládaný z více částí, může mít střelecké okno a zakládku, nejsou povoleny žádné zaměřovače, stabilizátory ani další technické doplňky a není povolen kladkový luk.
 • Šípy z libovolného materiálu ale hroty musí být bez zpětných háčků - nerozšiřující se (terčové).

Účast v závodě

Řádně přihlášení soutěžící v příslušných kategoriích po zaplacení startovného a provedení prezentace. Každý závodník se závodů účastní na vlastní nebezpečí. Počet účastníků soutěže je limitován 50-ti střelci v soutěži dospělých a 20-ti střelci v soutěži dětí, doporučujeme se přihlásit včas.

Místo konání turnaje - Hrádeček u Hrbova (poblíž Netolic)

http://www.demdaal.cz/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=2&Itemid=140


Přihlášky a startovné

Přihlášky je možno zasílat pouze elektronicky vyplněním formuláře:

http://www.lukostrelec.cz/modules.php?name=Prihlaska&file=index&turnaj=4

Přihláška by měla být odeslána do 19. září 2011. Střelec je zařazen do startovní listiny až po zaplacení startovného. Startovné se platí předem na bankovní účet 235061684/0300 u Československé obchodní banky a.s.

Ve startovném je zahrnuta účast v závodě a pitný režim.

Kdo bude mít zájem o sobotní oběd (pro sebe nebo i pro doprovod), zaškrtne tuto možnost v přihlášce a uhradí částku 50Kč za oběd. Oběd bude formou opékaného masa na grilu s přílohou. V případě pozdní přihlášky nebo platby (tzn. přihlášky a platby došlé po 19.9.) nebude mít soutěžící bohužel možnost objednání oběda.

Startovné 250Kč dospělí, 100Kč děti


Odhlášení a storno poplatky

Pokud se soutěžící řádně odhlásí v termínu do pondělí 19. 9. 2011, bude mu startovné navráceno (snížené o storno poplatek 50Kč).

Po tomto termínu se již žádná část startovného nevrací. Střelec za sebe ale může najít náhradníka, na kterého je možné zaplacené startovné převést.


Prezentace

Je možné přijet už v pátek 23. září po šesté hodině večerní a ubytovat se ve vlastním stanu na louce ve vyhrazeném prostoru.

Prezentace probíhá v pátek od 20 do 21 hod. a v sobotu od 8 do 9 hod.


Pravidla bezpečnosti

Při střelbě je nutné zejména důsledné dodržování zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelby z ní.

 1. Střelba je povolena jen v místech k tomu určených a jen povoleným směrem.
 2.  Nikdy nesmí být nikdo přede mnou, když střílím.
 3.  Vždy je na střelnici určený vedoucí střelby (poučená odpovědná osoba) – minimálně 18 let, který střelbu řídí, tj. lukostřelci chodí společně k terčům apod. Lukostřelci pod 18 let nesmí střílet bez odpovědné osoby starší 18 let.
 4.  Nikdo nesmí natahovat luk tak, aby při nějaké poruše mohl šíp letět daleko za terče, nátah se provádí pouze v úrovni.
 5.  V případě jakékoliv zjištěné závady na luku, nebo šípech je nutné přerušit střelbu.
 6. V případě, že se na střelnici náhle objeví lidé, které bychom mohli ohrozit, musíme zastavit střelbu.
 7. Vždy se musí dát pozor při vytahování šípů z terčovnice, abych vytaženým šípem nezranil další střelce u terče. Při vytahování šípů nesmí za mnou nikdo stát!
 8. Nikdy nestřílím kolmo nad sebe (indiánská střelba kdo udrží více šípů ve vzduchu), protože šíp má při dopadu na zem energii téměř stejnou, jako při výstřelu. Bezpečně stačí na zabití.
 9. Veškerá nekontrolovaná střelba a předvádění se je zapovězeno stejně jako alkohol a jiné návykové látky po celou dobu akce.

Časový harmonogram - Sobota 24. 9. 2011

8:00 –   9:00 Možnost tréninku na cvičné terčovnici (prezentace účastníků)
9:00 – 12:00 První část turnaje
12:00 – 14:00 Oběd a polední pauza (zavádění prvních výsledků do PC, tisk kartiček na Kombat)
14:00 – 17:00 Druhá část turnaje
17:00 – 18:00 Zavádění výsledků do PC, vyhodnocování a mezitím Kombat, nebo jiná disciplína
18:00 Vyhlášení vítězů disciplín a kategorií


Hodnocení

Každá disciplína je bodována podle pravidel dané disciplíny. Aby byly jednotlivé disciplíny vzájemně porovnatelné, jsou získané body přepočteny na převodní jednotky Ká. Hodnocení disciplíny (tedy získaná Ká) se následně sčítají do celkového hodnocení soutěže. Nejlepším střelcem se stane ten s nejvyšším součtem všech „Ká“. V případě rovnosti součtu dvou nebo více střelců, bude o umístění rozhodovat rozstřel v jedné vybrané disciplíně.


Soutěžní disciplíny

1 Rychlostřelba      
2 Terčová střelba
3 Ústupovka
4 Kombat
5 Královská ústupovka
6 Králíci
7 Lovecká stezka
8 Smíšené terče
9 Dálková střelba
10 Bojová stezka
11 Střelba z kánoe

DISCIPLÍNY PODROBNĚ

1. Rychlostřelba

Popis disciplíny: Úkolem střelce je zasáhnout v daném časovém limitu terč co největším počtem šípů.

Vzdálenost 18 m
Počet šípů neomezen
Terč 60 cm

2. Terčová lukostřelba

Popis disciplíny: Klasická terčová lukostřelba, nástřely nejsou povoleny. Soutěžící začíná střelbou ze vzdálenosti 20 m, vyhodnotí se zásahy, poté se přesune na 25 m a odstřílí tuto vzdálenost.

Vzdálenost 20m, 25m
Počet šípů 10 šípů pro každou vzdálenost, celkem 20 šípů
Terč 60 cm terče

3. Ústupová střelba

Popis disciplíny: Obrana při ústupu. První šíp ze vzdálenosti 6 metrů, každý další ze vzdálenosti o 3 m větší. Z každého stanoviště musí být vystřelen pouze jeden šíp. Měří se čas. Při přesunu mezi vzdálenostmi není nutné se otáčet zády k terči.

Vzdálenost 6, 9, 12, 15, 18 m
Počet šípů 6 (jeden je náhradní)
Terč Figurína

4. Kombat

Popis disciplíny: Přímý souboj dvou soupeřů. Střelci nastoupí v určených dvojicích (určení losem), ruce podél těla, na povel rozhodčího střílejí na 3 sklopky. Ten střelec, který první srazí dvě z nich, vítězí a postupuje do dalšího kola. Prohrávající vypadává ze soutěže. V případě, že určeným počtem šípů nedojde ke sražení dvou sklopek ani jedním střelcem, vypadávají oba.

Vzdálenost 15 m
Počet šípů max. 5
Terč 3x sklopka

5. Královská ústupovka - nejdelší dostřelená vzdálenost

Popis disciplíny: Střelec začíná na základní vzdálenosti, má nejvýše 2 pokusy na zásah terče. Pokud zasáhne, postupuje na další vzdálenost, kde má nové 2 pokusy. Pokud nezasáhne, počítá se mu jako výsledek poslední vzdálenost, na které byl úspěšný. Zapisuje se i celkový počet pokusů na všech vzdálenostech (jako pomocné kritérium kvůli záznamům o dosažených rekordech nebo pro rozhodnutí o vítězi). Vítězem je ten, kdo dojde nejdále a v případě shody kdo na dosažení této vzdálenosti využil nejmenší počet pokusů. 

Vzdálenost od 10 m se postupuje po 5 m
Počet šípů na každou vzdálenost nejvýše 2 šípy
Terč 1 terč ve tvaru celé postavy (včetně nohou). Rozměry postavy jsou cca 40 cm šířka trupu, 160 cm výška celé postavy

6. Králíci

Popis disciplíny: Střelec má před sebou několik králíků. Na povel se začíná měřit čas a střelec se snaží vždy jedním šípem trefit jednoho králíka. Na každého králíka může vystřelit pouze jednou. 

Vzdálenost od 2 m do 12 m
Počet šípů na každého králíka nejvýše 1 šíp
Terč 5x figurka králíka

7. Lovecká stezka

Popis disciplíny: Střelec na určený pokyn vyráží po předem vyznačené stezce a z určených vzdáleností střílí na zvířata, která objeví. Na každé zvíře může vystřelit pouze jednou. Když projde stezku až do cíle, změří se čas.

Vzdálenost od 10 m do 20 m
Počet šípů na každé zvíře jen jeden šíp
Terč 3D figuríny a několik terčů s motivy zvířat

8. Smíšené terče 

Popis disciplíny: Snažím se sestřelit 2 sklopky a teprve poté střílím na terč. Když trefím terč, ale sklopka ještě stojí, body se nepočítají (pokud není jasné, který šíp to byl, nepočítá se ten s nejlepším bodovým hodnocením!).

Vzdálenost 15 m sklopky, 20 m terč
Počet šípů 5 šípů
Terč 2x sklopka a 60 cm terč

9. Dálková střelba

Popis disciplíny: Střelba na velkou vzdálenost. 

Vzdálenost 50 m
Počet šípů 10 šípů
Terč 120 x 120 cm

10. Bojová stezka

Popis disciplíny: Úkolem střelce je projít stezku lesem a z určených míst zasáhnout několik postav. Na konci má střelec možnost střílet na terč a získat další body než mu vyprší čas.

Vzdálenost 15 m - 25 m
Počet šípů 10 šípů
Terč postavy a terč

11. Střelba z kánoe

Popis disciplíny: Střelec sedí ve středu kánoe a nechá se dovést kormidelníkem k cílům. Za jízdy střílí na terče.

Vzdálenost 10 – 25 m
Počet šípů 6 šípů
Terč 60x60 cm 3x

Změny v programu i disciplínách vyhrazeny!

Kontakt – Petr Šmíd – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Čtvrtek, 30 Červen 2011 15:40