Demdaal z.s.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Tvoření pro radost

Email Tisk PDF

 

Cestopisy v Chelčicích

Email Tisk PDF

 

Výtvarný a literární projekt

Email Tisk PDF

40. výročí svatořečení prachatického rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna

Podrobnosti ZDE
 

LETNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 2016

Email Tisk PDF
ermín setkání: 26. 7. – 5. 8. 2015
Místo: Rekreační středisko Eustach


Termín: 2. – 12. 8. 2016

Místo: Rekreační středisko Eustach

Úvodní motivační video

Napište dětem na tábor

 

FOTOGALERIE

Přidány další stovky fotek!!!

VIDEO z večerní slavnosti

Letošní Letní  setkání dětí a mládeže Českobudějovické diecéze BIG BLIK provázelo tajemství, napětí.a překvapení.

Detektiv Sherlock Holmes se tu spolu se  svými pomocníky snažil  rozluštit záhadu rodu Baskervillů. Pátrání po zvláštních událostech, snaha přijít věci na kloub a osvětlit podivné okolnosti případu zaměstnávaly všech téměř 120 účastníků. Linii herního příběhu nesla duchovní myšlenka Světla a Pravdy. Světla, které nám ukazuje cestu, ozřejmuje nejasnosti  a dává možnost rozlišení a poznávání Pravdy. Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do přípravy a organizace prázdninového setkání a umožnili tak jeho uskutečnění.

 

Posviťme si na to

Email Tisk PDF

- komunitní vícegenerační projekt  pro rok 2016 určený široké veřejnosti, při němž budeme spolupracovat s farnostmi v rámci Čekobudějovické diecéze a s vedením  měst a obcí

- podílet se na něm budou kněží a katecheté prachatického vikariátu, odborní lektoři a dobrovolníci občanského sdružení DEMDAAL o.s.

MÍSTO KONÁNÍ:

Různá místa Českobudějovické diecéze - fara Prachatice, Městys Strunkovice nad Blanicí, Rytířský sál Chelčice, rekreační středisko Eustach Těmice ...

ANOTACE:

Málokterý jazyk vystihuje význam světla tak krásně, přesně a zároveň symbolicky jako čeština, kdy výraz svět je základem pro světlo. Světlo v sobě nese svět a bez světla by nebylo světa. Světlo jako nekonečné téma pro vědce všech oborů, techniky ale také pro filozofickou a duchovní platformu. Zdá se, jako by světlo zcela nenásilně a přirozeně propojovalo hmotnou a duchovní rovinu a utvářelo celistvost bytí.

Od prvních vědeckých pokusů o proniknutí do tajů světla hvězd a planet, odhalení role světla při fotosyntéze, snahy porozumět povaze světla a jeho barevnému spektru jsme i v současnosti svědky stále nových poznatků posunujících poznání světla od pravěkých ohňů až po optická vlákna.

Nepochybně nejvýznamnějším zdrojem světla je Slunce, které je nepostradatelným a nejpodstatnějším původcem energie a tepla pro naši planetu. Díky dennímu světlu můžeme velkolepou scenérii života pozorovat na vlastní oči, světlem očí.

Slunce však není jediným zdrojem světla na Zemi. Oheň a ohromující vynález elektřiny jsou se světlem neoddělitelně spjaty.

Vědecké poznání nezůstalo jen u využívání světelného záření jako zdroje energie a světla, ale přineslo také možnost ovládání a manipulace s ním. Tím se ještě výrazněji posílil jeho význam. Používání zrcadel, čoček, mikroskopů, teleskopů a optických vláken dnes neodmyslitelně patří k běžnému životu.

Od pradávna má světlo také význam hluboce duchovní. Světlo symbolizuje život, pravdu, lásku, poznání, dobro a čistotu. Tedy atributy, které přiřazujeme Bohu. Stejně jako bílé světlo zahrnuje v sobě všechny barvy, i Boha chápeme jako jednotu, která v sobě zahrnuje a obsahuje vše. Díky světlu ustupuje temnota.

Světlo, které je  vloženo  do srdce  člověka napomáhá hledání pravdy a správné životní orientace. Přebývání ve světle dobrých vzájemných vztahů a nezamlžování skutečné pravdy je základním předpokladem vyrovnávání se s osobními životními cestami.

A mnohdy možná právě vědecké poznávání skutečnosti otvírá v úžasu a pokoře hledání cest Boha…

 

CÍLE PROJEKTU:

Připomenout, snažit se uchopit a poznat světlo v různých rovinách:

 

 • Světlo jako fyzikální veličina
 • Barvy světla a jeho vlnové délky, jev duhy a zapadajícího slunce, mozaika světla
 • Planety, slunce, měsíc, hvězdy, souhvězdí
 • Fotografování a fotografie
 • Nevidomí a jejich světlo
 • Světlo plamene ohně a svíce
 • Světlo a tma
 • Světlo očí a srdce – lidský pohled a cit srdce
 • Světlo jako touha poznání pravdy, světlo Velikonoc a Vánoc, betlémská hvězda
 • Budiž světlo – Stvoření světa

 

PLÁN REALIZACE:

Od ledna do prosince budou probíhat workshopy, semináře a společná setkávání, na kterých bude zájemcům všech věkových kategorií nabídnut ucelený program ( přednášky, besedy, exkurze, praktické ukázky a individuální tvoření ). Kromě teoretických pasáží bude významnou část projektu tvořit praktická část  – fyzikální pokusy, pozorování hvězd, seznámení se s písmem, pomůckami a vzděláváním nevidomých, fotografování, odlévání svící…

Jako výstup vznikne společná barevná mozaika, která bude veřejně vystavena do vhodného prostoru.

 

Akce odjinud

(kliknutím zvětšíte pozvánku)
 

WWW.LUCISTNICE.CZ

Již několik let provozujeme střelnice na historických jarmarcích, městských slavnostech a v sezoně pravidelně i na hradech a zámcích. Nikdy u nás nedošlo k úrazu ani k žádným stížnostem. Náš zhruba patnáctičlenný tým představuje lukostřelbu jako zábavu. Pro radost malým i velkým zákazníkům postupně naši nabídku rozšiřujeme.

Všechny naše střelnice jsou doplněny o ukázky zajímavých, tradičních i zcela kuriózních předmětů se střelbou souvisejících. Máme rozsáhlou sbírku hrotů, šípů a luků. Vždy máme historicky přijatelné kostýmy a dobrou náladu!

 Pokud nás chcete mít i na Vašem trhu, ozvěte se nám.


Již několik let provozujeme střelnice na historických jarmarcích, městských slavnostech a v sezoně pravidelně i na hradech a zámcích. Nikdy u nás nedošlo k úrazu ani k žádným stížnostem. Náš zhruba patnáctičlenný tým představuje lukostřelbu jako zábavu. Pro radost malým i velkým zákazníkům postupně naši nabídku rozšiřujeme.

Všechny naše střelnice jsou doplněny o ukázky zajímavých, tradičních i zcela kuriózních předmětů se střelbou souvisejících. Máme rozsáhlou sbírku hrotů, šípů a luků. Vždy máme historicky přijatelné kostýmy a dobrou náladu!

Mnoho z věcí, které na střelnicích používáme, si nyní můžete zakoupit v našem e-shopu.

Pokud nás chcete mít i na Vašem trhu, ozvěte se nám.